Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo 7. 7. 2010

8. 7. 2010

Předposlední jednání zastupitelstva v tomto volebním období se neobešlo bez osobních výpadů a neproduktivních diskusí

Lomnice nad Lužnicí 8. července 2010


Nejdříve telegraficky: 13 přítomných zastupitelů (chyběli P. Baštýř, J. Kraus - za V. Kostečku, který odstoupil, byl přítomen R. Petržela) a bezmála šedesát občanů včetně zaměstnanců města. Místo konání obvyklé - dům s pečovatelskou službou. Teplota - zpočátku docela příjemná, následně neustále stoupající. Vzduch - docela dusno.

Zatím poslední jednání zastupitelstva se napotřetí uskutečnilo. Po dvou předchozích neúspěšných pokusech, kdy nejdříve chyběla vládnoucí většina klubu nezávislých a následně většina opozice a dostatek dnů od vyhlášení, projednali zástupci občanů všech plánovaných 31 bodů programu.

Nový zastupitel Mgr. Petržela

Jelikož člen rady a zastupitel Vladislav Kostečka rezignoval ze zdravotních důvodů a náhradník ze stejné kandidátky František Petrásek se místa zastupitele vzdal, složil včera slib další v pořadí náhradníků Rudolf Petržela. Kromě Michala Čápa a Václava Rameše se tedy v tomto volebním období dostala ke zkušenosti zastupitele většina kandidujících za klub nezávislých

Volí se nový člen rady a předseda finančního výboru

Za odstoupivšího V. Kostečku byl do rady navržen klubem nezávislých starosty Zvánovce Petr Krejník, který byl také 8 hlasy z 13 zvolen. Stejný zastupitel byl posléze zvolen i do finančního výboru a to rovnou na předsednické místo. Ještě předtím navrhl R. Bílek také L. Šarmana. Ten však kandidaturu odmítl s poukazem na fakt, že takto krátce před volbami (15. -16. října) by to bylo jenom gesto.

Zpráva výboru nebo jeho předsedy?

První bouřlivější bod. Vladislav Kostečka předložil zprávu finančního výboru, která byla jenom zprávou předsedy, protože se výbor nesešel. Na svolané jednání se se zpožděním chtěl dostavit MUDr. Bílek, který tvrdil, že panu Kostečkovi snad desetkrát volal, ale ten mu neodpovídal a dveře od městského úřadu byly zamčené.
Roman Bílek vznesl otázku související s nálezem kontroly ekonomického odboru krajského úřadu, který upozornil na uzavření smlouvy o půjčce ve výši 200 000 Kč. Kdo danou půjčku dojednal, kým byl pověřen a jak si to mohl dovolit - to byla zhruba podstata dotazu zastupitele Bílka. Reagoval starosta, ing. Kukačka. Zapojili se i tradiční řečníci z publika v čele s M. Řepou. Shrnuji odpověď městského úřadu: smlouva uzavřena byla, ale půjčka čerpána nebyla. Chyba spočívající v neschválení smlouvy zastupitelstvem byla napravena 28. 12. dopisem potenciálnímu věřiteli o neplatnosti smlouvy. S touto verzí se však někteří z diskutujících nespokojili a upozorňovali na dle jejich soudu podivné praktiky v hospodaření města, což se zejména jeho ekonom snažil trpělivě vyvracet a argumentovat tím, že hospodaření je napjaté i díky pozdním tokům dotačních peněz od státu. Na několika řádcích však nelze vyčerpávajícím způsobem zachytit celou košatou diskusi.


Jak je to s dluhy?

V průběhu dalšího jednání byla jednou z nejbouřlivěji diskutovaných otázek výše zadlužení města. Ke konci roku 2009 to bylo zhruba 51 milionů v půjčkách a 11 milionů závazků vůči dodavatelům. Od té doby se obě částky snížily. Ta druhá prakticky na nulu. Ekonom města Kukačka rekapituloval, že loni město splatilo rekordní sumu peněz a letos ukončí splácení dalších 4 úvěrů (2 už byly splaceny). V diskusi do které se zapojilo několik zastupitelů i občanů se podařilo odhalit střet dvou koncepcí. Dnešní opozice tvořená zejména zastupiteli zvolenými za ODS (Šafář, Šarman) a Sdružení lomnických občanů (Orlová) a ČSSD (Bílek) zastává umírněný přístup k hospodaření - město by mělo utrácet jenom to, na co si vydělá a půjčovat si opravdu opatrně - tak, aby v rozpočtu byla dostatečná rezerva pro případ ztroskotání (nepřijdou včas dotace od státu). Maximalistická koncepce klubu nezávislých (Zvánovec a spol.) se snaží využít naprosto všech možností, jak získat prostředky (zejména dotace) i za cenu "chůze nad propastí", vyčerpání rezerv a vydání se na milost a nemilost jednak dotačním podmínkám (na co nejsou dotace, to se nepostaví a když na něco dotace jsou, tak i když je to sebevětší blbost, tak se to postaví), jednak státu, který posílá slíbené peníze často s velkým zpožděním. Karel Zvánovec a lidé kolem něj, se domnívají, že jejich cesta je správná a že když se teď nějaké dluhy poplatí, bude možné si vzít další a jede se dál. Opozice to vidí střízlivěji a z jejího pohledu odpovědněji.
Starosta argumentuje tím, že majetek města vzrostl za posledních 12 let asi o 300 milionů a počet obyvatel skoro o tři stovky. Opozice mu vyčítá, že některý nový majetek je zbytečný, náklady na údržbu neustále rostou a mohou se stát pro město neúnosnými.

Emotivně a důrazně

V průběhu jednání zastupitelstva došlo k řadě emotivních vystoupení. V řadě z nich bohužel kromě emocí chyběl racionální základ a tak se často diskuse utopila ve vzájemném napadání, když už jedné nebo oběma stranám chyběly argumenty. Některá vystoupení však posunula jednání dál a vyčistila vzduch. Radní Michal Najdr hovořil důrazně o práci kontrolního výboru, o zaměření na fakta, eliminaci emocí a snaze hledat řešení. Petr Krejník se zlobil na názor, který se potuluje na veřejnosti, totiž že v Lomnici lze v rámci tělovýchovy hrát jenom fotbal a upozorňoval na práci svou i jiných dobrovolníků. Petr Šafář vysvětloval, proč by město mělo převzít nemovitý majetek TJ Tatran. Ing. Nováková hovořila o své osobní situaci při řešení problémů kolem kanalizační přípojky. Roman Bílek vysvětloval, proč je nutné, aby město "vidělo pod pokličku" hospodaření TJ Tatran předtím, než se rozhodne majetek případně převzít.

Problémy starosty uřídit schůzi

Stalo se zvykem, že přítomní občané mohou volně vystupovat v rámci projednávaných bodů. Řídící schůze zastupitelstva - starosta Zvánovec - tuto praxi už dříve připustil. Možná pod vlivem tlaku emocí rozzlobených občanů na podzim roku 2009, kdy se probíraly nešťastné přípojky v ulici Tyršově a Třeboňské předměstí. Tím, že do projednávání jednotlivých bodů může v podstatě zasáhnout kdokoliv z publika, ztrácí někdy samotné jednání důstojnost i efektivitu. Často si chce vystupující pouze postěžovat nebo ventilovat své pocity, na což má jistě nárok. Otázkou ale je, jestli by se tak nemělo dít především v závěrečné diskusi. Někteří občané pak jakoby využívali jednání zastupitelstva jako tribunu pro hlásání svého nesouhlasu s tím či oním krokem města, ale když je jim nabídnuto projednání všech detailů jejich záležitosti v klidu a později, jsou jaksi nespokojeni a deklarují, že o to nemají zájem. To je bohužel usvědčuje ze stejného nedostatku, za který se zlobí na své oponenty, totiž ze zaslepenosti a neschopnosti přijmout argumenty druhé strany.


TJ Tatran neumí zajistit vlastní činnost - chybí peníze

Jedním z posledních bodů jednání, se kterým bylo spojeno mnoho možná zbytečných emocí, byl návrh, aby město bezúplatně získalo nemovitý majetek TJ Tatran - zjednodušeně tedy budovu a hlavní travnaté hřiště. Činovníci TJ (Zvánovec, Krejník, Šafář) popsali současný stav, který je podle jejich slov velmi vážný. Jednota nemá prostředky na činnost. ČSTV už dávno nepřispívá na rozvoj tělovýchovy a sportu tolik jako dříve. V podstatě neposílá peníze žádné. Petr Krejník připomněl, že město má ze zákona povinnost se o tuto oblast života svých občanů postarat. Jak se nakonec všichni zastupitelé víceméně shodli, pokud bude situace TJ jasně popsaná, pokud bude jasné, kolik nákladů si převzetí majetku a jeho následná správa vyžádá a pokud bude u přípravy smlouvy o převzetí přípravný výbor složený rovnoměrně ze zastupitelů bez ohledu na to, jestli patří k vládnoucí většině nebo k opozici, pak nestojí v zásadě nic tomu, aby město touto cestou umožnilo i do budoucna pokračovaní činnosti TJ Tatran.

 
Lumír Šarman
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář