Jdi na obsah Jdi na menu
 


První zasedání městského zastupitelstva

22. 3. 2011

.. Lomnice nad Lužnicí v roce 2011
Několik drobných postřehů jednoho člověka

Kateřina Orlová

V mých očích bych průběh této schůze označila eufemismem těžký. Těžký pro ty, kteří zasedání připravovali, protože se museli potýkat s četnými chybami formálními i obsahovými, těžký pro opozici, která se většinu omylů snažila uvádět na pravou míru, a svým způsobem těžký i pro přítomné občany, kteří si bolestně rozšiřovali obzory. Bereme-li však život z té lepší stránky, můžeme schůzi přirovnat k tragikomedii, která se povedla.
   V podstatě můžu navázat na články Lumíra Šarmana z týdne před zasedáním a potvrdit, že zasedání bylo svoláno pozdě, i když třebas v dohodnuté lhůtě, a působilo jako nepřipravené nebo připravované horkou jehlou. Jsem velmi shovívavá k neúmyslným chybám druhých, protože sama hodně chybuji, ale v tomto případě se zdálo, že jednotlivé nedostatky jsou způsobené něčím zásadním a hlubším. Není jasné, z jakého důvodu rada města rozhodla o termínu zastupitelstva až 9. března a zastupitelům to dala na vědomí až 7 dní před termínem. Zastupitelé LKNK se zasedání aktivně účastnili, ale na protest proti výše zmíněnému nehlasovali. 
   Tři body zastupitelé na návrh pana místostarosty z pořadu jednání z důvodu nutnosti problematiku projednat a přesunuli na další zastupitelstvo, které se bude konat v pondělí 11. dubna, především bod o zřízení nové společnosti zajišťující správu a údržbu majetku města a bod o úvěru 2 milionů Kč na sběrný dvůr.
   Zasedání bylo přesto dlouhé a bodů ke schválení mnoho. Opoziční zastupitelé dostali mnohé podklady nejen pozdě, ale jak se v průběhu schůze ukazovalo, některé podklady nedostali vůbec nebo je dostali neopravené.
   Byla založena obecně prospěšná společnost zajišťující kulturní aktivity města, což je vize, již rada města nastínila již dřív, a čas ukáže, jak se jako alternativa ke zrušenému místu vedoucí IKS osvědčí. Zastupitelé též schvalovali zřízení místa manažera pro místní rozvoj, jehož úkolem je psát granty a žádosti o dotace.
   Na otázku, která mě žhavě zajímá, proč bylo ředitelce školy odebráno osobní ohodnocení, jsme odpověď nedostali. Pokud se nespokojíme s vysvětlením ze zápisu z rady, že to bylo z důvodu špatné komunikace s orgány města.
   Diskuze byla živá mimo jiné kolem zpráv o činnosti jednotlivých výborů a komisí, protože některé neměly charakter zprávy, ale zápisu ze schůze. Podivila jsem se nad tím, že kontrolní výbor dostal za úkol zkontrolovat účetnictví Tatranu, především poté, co kontrola správného a dokladovaného využití prostředků věnovaných tělovýchovné jednotě městem již proběhla a nedospěla k žádným závadám. Finanční výbor neposuzoval rozpočtová opatření, jak tomu bývalo dříve, ale propříště si tento úkol do své náplně zařadí.
   Pozastavila jsem se nad skutečností, že do usnesení v bodě o „schvalování“ již podaných žádostí o dotace se změna „zastupitelstvo schvaluje“ na „zastupitelstvo bere na vědomí“ dostala bez problémů a hladce, kdežto do usnesení k dalšímu bodu o „schválení“ již podaných žádostí o granty už ne. V druhém případě se o změně formulace usnesení muselo hlasovat, ale neodhlasovala se. To jsou okamžiky, když člověk neví, zda má pochybovat víc o zdravém rozumu vlastním, nebo těch druhých.
   Zastupitelstvo neschválilo návrh, aby se město snažilo odkoupit zpět pozemek na Václavském náměstí, které před lety prodalo soukromé společnosti. Závěrečná diskuze se věnovala výběrovému řízení na poskytovatele pečovatelské služby – občané se dozvěděli, že novým poskytovatelem bude Charita Třeboň.
   Kdo se zúčastnil, ví své, kdo se nezúčastnil, má k dispozici nahrávku nebo zápis. Je otřepanou pravou, že každé oko vidí jinak, každé ucho slyší jinak a každého zaujme něco jiného.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář