Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaké bylo poslední zastupitelstvo?

13. 4. 2011

Lumír Šarman, 13. dubna 2011

Na otázku v nadpisu si asi každý z účastníků odpoví nejlépe sám. Mě hned po příchodu na místo jednání (Eurest) překvapilo uspořádání stolů pro zastupitele. Pouze rada a pánové Leština s Baštýřem seděli čelem k divákům. Zbytek zastupitelů byl rozsazen pod úhlem 45 stupňů, ale zády k prostoru pro občany. Na dotaz, proč tomu tak je, přišlo vysvětlení, že se bude promítat a takhle budeme lépe vidět na plátno. Jak se však ukázalo, viděli bychom stejně dobře i z původních míst a občané by hlavně viděli na nás. Doufejme, že příště, už minimálně z úcty k voličům, bude uspořádání rozumnější.
   Mistrně tentokrát zahájila jednání starostka Iva Nováková. Ačkoliv nemá ani jako předsedající schůze ani jako starostka právo úkolovat zastupitele, nota bene při jednání zastupitelstva, provedla překvapivý výpad směrem k bývalému starostovi (pomsta za minulé jednání?). Požádala ho totiž, aby přečet stanovisko dozorového orgánu (budějovické pracoviště ministerstva vnitra) k dodržení zákonné lhůty při svolávání minulého zastupitelstva. Abych byl přesný – zadání znělo takto: “Přečtěte označenou část stanoviska…“. Ta potvrzuje, že minule (28. 3. 2011) bylo vše v pořádku, protože dozorový orgán se domnívá, že se započítává i den vyvěšení. Vše by jednoznačně dopadlo jako vítězství starostky, kdyby Karel Zvánovec, i přes opakovaný odpor starostky, která využívala zesílení svého hlasu přes mikrofon a zvukovou aparaturu, nepřečetl i část neoznačeného textu, totiž, že zmíněný názor není právně závazný!
   V sále bylo podobně jako při minulých zasedáních plno. Bohužel si někteří z nejvěrnějších přívrženců vládnoucí koalice neodpustili během jednání hospodské výkřiky, které vyzněly spíše než jako podpora těm „svým“ nebo vyjádření odporu k těm „druhým“, jako diagnóza intelektuálního stavu samotných vykřikovatelů.
   Program jednání čítal tentokrát nemnoho bodů. Radnice si vyzkoušela, jak jednání prospěje, když se některý z důležitých bodů předjedná předem. To byl případ zadání nového územního plánu, se kterým byla většina zastupitelů seznámena před časem na staré radnici. Tak se stalo, že jediným zdramatizováním bylo poněkud populistické intermezzo doktora Bílka, který vytáhl svůj oblíbený červený šátek s potiskem „obchvat Lomnice“ a začal jím mávat ve vzduchu, vykreslujíce temné obrazce katastrofických scénářů zanikajícího a umírajícího městečka. Řada zastupitelů včetně koaliční Ilony Šafářové však jeho obavy a „starost“ o budoucí generace nesdílela s poukazem na skutečnost, že pokud vůbec někdy přijde realizace obchvatu na pořad dne (tak či onak se o ní hovoří už 40 let, jak připomněla zastupitelka MUDr. Pumprová), bude na zastupitelích a občanech, aby se v dané chvíli rozhodli, jestli ano nebo ne. A pokud usoudí, že obchvat nechtějí, žádný tu nikdy nebude. Do té doby návrh územního plánu pouze počítá s rezervou pro případné budování obchvatu, což požaduje kraský úřad. Nakonec se zastupitelstvo rozhodlo, že pošle návrh zadání územního plánu dál, protože jde o úvodní krok k celému procesu a úpravy je stále dost času. Radnice také uspořádá průzkum veřejného mínění na téma obchvat.
Asi nejdelším bodem jednání byl návrh radnice na založení příspěvkové organizace, která od 1. června nahradí odcházející Lomnice servis (LS). Z této firmy, která dlouhé roky zajišťovala správu majetku města, nebyl bohužel nikdo jednání přítomen a nikdo tak nemohl rozporovat poměrně příkré soudy zaznívající zejména z  úst Miroslava Řepy, který se dle všeho stal členem rady odpovídajících za tuto oblast. Starostka města uvedla, že donutila LS v posledních měsících poměrně výrazně snížit fakturované částky, protože prokázala, že daný objem prací nebyl proveden. Bývalý starosta byl konfrontován s promítanými výkazy o prováděných a následně městu účtovaných pracích, které na první pohled vypadaly minimálně podivně.
   Namísto rady a Miroslava Řepy odpovídal na otázky spojené se zakládáním příspěvkové organizace většině přítomných naprosto neznámý Ing. Doubek, takže to vypadalo, že jde o jeho projekt, o kterém rada příliš neví. To je docela smutné a naznačuje to budoucí možné problémy pramenící z hurá stylu radnice založeného na odstraňování všeho spojeného s bývalým vedením. Nakonec si koalice odhlasovala založení „technických služeb“ pouze svými hlasy. Proti byla celá opozice (ODS+LKNK). Odpovědnost za tento narychlo spíchnutý plán tak ponese ČSSD a Nová šance.
Jednání de facto skončilo kolem 20. hodiny, kdy starostka po projednání všech bodů vyhlásila krátkou přestávku. Po ní následovala diskuse, která přinesla nejemotivnější okamžiky celého večera. Nebylo by to asi lomnické zastupitelstvo, kdyby Roman Bílek nezaútočil svým typickým stylem (nahlas a s rozzlobeným výrazem pro diváky) na Karla Zvánovce. Pánové se rychle dostali do víru svých emocí a na mou technickou otázku, jestli stále ještě probíhá jednání nebo se pánové chystají ke rvačce, odpověděl pan Bílek nabídkou, abych se šel poprat s nimi…
   V diskusi se také probírala otázka zástavy pozemků v lokalitě Dr. Kuny. Jde o více než pětatřicetimilionový úvěr na výstavbu 44 bytových jednotek tamtéž. Současný radnice přišla s obviněním, že její předchůdci neinformovali zastupitelstvo, které jediné má právo majetek zastavovat. Zastupitelka I. Šafářová velmi emotivně vyčítala zejména bývalému starostovi, že ohrozil budoucnost obyvatel v dané lokalitě a navíc se zachoval nemorálně.
  Na závěr diskuse se o slovo přihlásila Hana Bicková se „svou“ kauzou Ledax. Podle vyjádření radnice však prý nejde o snahu tuto firmu z Lomnice vystrnadit, ale nabídnout širší služby stále se rozšiřujícímu počtu lidí, kteří pečovatelskou službu využívají. H. Bicková si také postěžovala na příspěvky anonymních pisatelů u svého posledního článku na stránkách LKNK. Na to se jí dostalo poučení od paní starostky, bývalé učitelky, která vyložila, že informace z internetu je nutno brát s rezervou a že jde o dodržování etických zásad, na což apeluje.
   Nebylo ani 21. hodin a zastupitelstvo skončilo. Bylo tentokrát lépe připravené a také efektivnější, protože na pořadu nebylo třicet, ale sedm bodů, z nichž jeden z nejzávažnějších byl navíc předjednán. Doufejme, že napříště bude radnice při svolávání zastupitelstev postupovat stejně.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář