Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reportáž z ustavujícího zastupitelstva

12. 11. 2018

Lumír Šarman, 6. listopadu 2018

Lomnice má nového starostu – poprvé i uvolněného místostarostu – jednání proběhlo celkově velmi klidně a důstojně – Lomničan byl z velké části naplněný diváky – Petr Krejník a LKNK těžce nesli svou novou roli v opozici – Nejdéle sloužící starosta města Karel Zvánovec včerejším dnem opustil svou funkci.

Takřka v hodině dvanácté, protože zákonem daná lhůta se přiblížila ke konci, proběhlo včera, 5. listopadu ustavující zasedání nového zastupitelstva Lomnice nad Lužnicí.

   Už ve tři čtvrtě na šest je v sále Lomničanu přítomno všech 8 zastupitelů nové koalice, kteří mezi sebou soustředěně ladí postup v následujícím jednání. Stoly pro zastupitele jsou jako obvykle uspořádány do tvaru písmene U. Novinkou jsou jmenovky pro každého ze zastupitelů – zasedací pořádek. Uspořádání v sále je jako na divadle. Občané, kteří už přicházejí, si sedají do řad, ta první zůstává dlouho prázdná. O něco později přichází Petr Krejník s kolegy z LKNK. Čeká ho překvapení. Místa pro jeho klub jsou rozdělena. Část na jednom rameni „U“, část na druhém. Asi proto pan Krejník odchází mimo sál promyslet, co s tím. Po chvílí se vrací, diskutuje s lídry koalice a následně přemísťuje jeden stůl na druhou stranu, aby mohli zastupitelé LKNK sedět spolu a radit se. Před šestou přichází, celý v černém, i Miroslav Řepa, jediný zastupitel za ČSSD. Je 18.00, sál je prakticky zaplněn a dochází i na místa v první řadě. Nakonec jeden z nových zastupitelů – Jan Bernard z LKNK, nedorazí. Celkem bude tedy o zásadních věcech nového období rozhodovat 14 zastupitelů.

   Jednání zahajuje pár minut po šesté nejstarší ze zvolených zastupitelů, Zdeněk Urbanec z LKNK. Zpočátku si vede velmi dobře, později však jako by na něj dolehla tíha zodpovědnosti a trochu ztratí jistotu.

   Zastupitelé skládají jmenovitě jeden po druhém slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Všichni zastupitelé a zastupitelky postupně povstanou a prohlásí: „Slibuji“. První to zvládne Miroslav Řepa, poslední Petra Brychtová.

   Následuje volba ověřovatelů zápisu (Krejník, Bäumlová, Nosková) a volební a návrhové komise (Bílek, Němec, Forst). Řízení schůze se ujímá Roman Bílek. Znalci poměrů na chvíli zpozorní. Čekají, jakou atmosféru pan doktor nastaví. Kdo čekal vyhrocenou, je zklamán. Po celou dobu udrží veterán lomnické politiky vysoký standard, klid a důstojnost svého projevu tak, jak se na ustavující zasedání sluší a patří.

   Původně navržený program předložený dosluhujícím vedením nebyl schválen. Nová koalice s odkazem na nutný čas, který potřebuje na přípravu části bodů, prohlasuje o polovinu kratší verzi.

 

Volba orgánů

Začíná klíčová část jednání. Volí se vedení města. Bez potíží projde, aby Lomnice měla opět jenom jednoho místostarostu.
   Velkou novinkou, o které se nějaký čas mezi zastupiteli koalice a zejména LKNK živě diskutovalo, byl návrh, aby naše město mělo napříště dva uvolněné (plně placené) funkcionáře: starostu a místostarostu. Dosud byl místostarosta vždy neuvolněný, dostával odměnu, ale nikoliv plnohodnotný plat. Nová koalice nakonec prosadila svůj návrh a Lomnice bude nově mít uvolněného místostarostu s platem zhruba 45 tisíc korun měsíčně, který by měl mít poměrně rozsáhlou agendu včetně starosti o odpady a údržbu majetku města.

   Po celkem bouřlivé diskusi o uvolněných funkcionářích, která unavila nejdříve diváky a potom i zastupitele, přišel nekonfliktní bod: rozhodnutí o počtu členů rady. Bez problémů byl schválen dosavadní stav – pět.

   Slovy Romana Bílka přichází zlatý hřeb večera. Volí se starosta. Koalice navrhuje Petra Baštýře, LKNK také Petra, ale Krejníka. Zvolen je (pouze 8 hlasy koalice, a tedy nejtěsnější většinou) prvně jmenovaný a od části přítomných občanů se ozve potlesk.

   Druhá na řadě je volba místostarosty. Na nové a zajímavě odměňované místo navrhuje koalice Vladimíra Augstena, který nemá protikandidáta. Posléze je osmi koaličními hlasy také zvolen.

   Následuje volba zbývajících členů rady. Koalice navrhne paní Bäumlovou a pány Bílka a Chrta. V tu chvíli prohlásí Petr Krejník, že LKNK žádné protikandidáty navrhovat nebude. Osobně tomu nerozumím. Při pohledu na zastupitele LKNK vnímám během večera postupně rozmrzelost, nespokojenost, chvílemi i zmatek a nepřipravenost na nastalou situaci, a nakonec rezignaci a odevzdanost.   

   Volí se výbory. Nejdříve kontrolní (KV), poté i finanční (FV). Koalice po celkem dlouhé diskusi prosadí v hlasování jejich 5členné obsazení. Pokud jde o předsedu kontrolního výboru, navrhuje starosta Baštýř Petra Krejníka. Ten je návrhem evidentně zaskočen. Nahlas to glosuje a žádá dopředu informace, jaké bude další obsazení výboru. Předjímá tak něco, co se má teprve udát.

 

Kdo byl vlastně vítězem voleb?

Petr Krejník rekapituluje svůj pohled na povolební vyjednávání. Je zřejmé, že LKNK nepočítal, že dostane šanci klíčové výbory plnohodnotně obsadit a nepřipravil si tedy žádný scénář. V danou chvíli to působí až diletantsky na uskupení, které vládlo v Lomnici posledních mnoho let. Petr Krejník zároveň prohlašuje – několikrát – že LKNK je vítězem voleb a má na výbory právo.
Po krátké přestávce, kterou si vyžádal LKNK na svou poradu o dalším postupu, se ujímá slova místostarosta Augsten a docela kategoricky prohlásí směrem k Petrovi Krejníkovi zhruba toto: „Nejste vítězem voleb. Kdyby tomu tak bylo, seděli byste teď na našich místech.“ V sále je na chvíli napjaté ticho. Možná nejenom já si říkám: tohle bylo trochu přehnané prohlášení…

   Při hlasování o výborech v následujících minutách dostane LKNK lekci za nepřipravenost. Předsedkyní FK se stává Petra Brychtová z LKNK, když předtím P. Krejník nominaci odmítl, členy Jan Bernard a Michal Čáp také z LKNK. Zbývajícími členy výboru pak budou Josef Novák a Petr Dědič (nejsou zastupiteli) navržení koalicí (J. Novák) a Miroslavem Řepou (P. Dědič). Předsedou finančního výboru se zjevně na základě předchozí dohody s koalicí stává Miroslav Řepa (ČSSD) – Petr Krejník navrhovaný LKNK neprojde. Členy výboru jsou zvolení na návrh M. Řepy: V. Vácha, J. Posel, A. Pobříslová a E. Prokešová. V tuto chvíli už LKNK viditelně rezignuje a své členy nenavrhuje. „Je to daň vítěze, který není vítěz.“, prohlásí Zdeněk Urbanec.

 

Kolik za to

Posledním závažnějším bodem je diskuse a schválení odměn za práci v zastupitelstvu a ve výborech. Projde návrh koalice, aby všichni, kterých se to týká, dostávali 75 % maximálně možné odměny, přičemž se nepočítá, když má někdo funkcí víc a odměna mu přísluší vždy jen za funkci s vyšší odměnou. Pro zastupitele to tedy znamená v současné době odměnu 1.150 Kč měsíčně, pro radního 4.602 korun, předseda výboru si přijde na 2.301 a člen výboru na 1918 korun (takto jsem to alespoň zachytil z vyjádření místostarosty Augstena).

 

Diskuse a závěr

Po krátké diskusi s občany končí nově zvolený starosta Petr Baštýř první jednání nového zastupitelstva. Děkuje odcházejícímu starostovi Karlovi Zvánovcovi, apeluje na zastupitele, aby do budoucna opustili osobní spory a spolupracovali v zájmu města a zve občany, aby přišli i na příští jednání v tak hojném počtu.

   Je něco před osmou hodinou večer a všichni se postupně rozcházejí do tmy podzimního večera.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář