Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je rozhodnuto

6. 11. 2018


Lumír Šarman, 23. října 2018

Protože uběhly už více jak dva týdny od voleb, požádal jsem jednotlivé lídry kandidátek, aby odpověděli na otázku „Jak daleko jste v jednání s ostatními uskupeními po volbách 5. a 6.října?“.  

Odpovědi uvádím dle pořadí výsledků ve volbách.

 

Petr Krejník za LKNK

Včera v pondělí 22.10.2018 nám bylo oznámeno zástupcem uskupení Společně pro Lomnici (SPL), že byla dohodnuta koalice mezi nimi a Spolkem pro zdravou Lomnici (SPZL). Následně nám toto bylo potvrzeno e-mailovou formou i zástupcem SPZL. S naší účastí ve vedení města nepočítají! Pro náš klub je to, vzhledem k našemu vítěznému volebnímu výsledku, nečekaným zklamáním a mrzí nás, že nebylo možné vytvořit např. koalici s poměrným zastoupením všech subjektů. Toto rozhodnutí však respektujeme a naším cílem je nyní stát se aktivní a konstruktivní opozicí.

   V této chvíli jednáme o složení 2 důležitých výborů zastupitelstva města (ZM). Finančního a kontrolního. Utvářející se vládnoucí koalice SPL a SPZL navrhuje tyto výbory pětičlenné. Do kontrolního výboru navrhují pro náš klub LKNK jedno místo, a to předsedy, kterého si již bez nás vybrali i jmenovitě a následně pak jedno místo řadového člena ve finančním výboru pod předsednictvím zvoleného zastupitele za ČSSD. S touto nabídkou ovšem nemůžeme souhlasit. Vzhledem k našemu volebnímu výsledku si představujeme naši nadpoloviční účast v obou výborech ZM a chceme trvat na tom, abychom byli konstruktivní, zodpovědnou většinou obou výborů. To znamená i s jejich předsednictvím. Naší další důležitou podmínkou je náš vlastní výběr kandidátů a současně trváme na tom, aby byly oba výbory tříčlenné.
   Jsme toho názoru, že nižší počet členů výboru je menší zátěží městského rozpočtu a po zkušenostech z minulého volebního období, že je také tento počet vhodnější a obratnější co do potřebné akceschopnosti příslušného výboru. Myslíme si, že tyto požadavky jsou legitimní v podmínkách zastupitelské demokracie, kdy bývá pravidlem obsazenost daných výborů ZM opozicí, obzvláště pak s naším volebním výsledkem. Doufáme, že naše návrhy budou akceptovány a nově vytvořená vládnoucí koalice (SZL+SPZL) dostojí svým předvolebním slibům, že chce spolupracovat se všemi.

 

Petr Baštýř za SPZL

Jednání probíhala se všemi uskupeními a stranami. Programová shoda byla nalezena pouze se SPL. Proto vznikla koalice SPZL a SPL.

 

Vladimír Augsten za SPL

Musím konstatovat, že jsme již na koaliční spolupráci domluveni se Spolkem pro zdravou Lomnici a řešíme již pouze detaily budoucí spolupráce. V tomto týdnu bychom měli podepsat písemnou formu spolupráce, aby bylo vše potvrzeno i po formální stránce... Půjdeme již na radnici připravovat ustavující zastupitelstvo a pomalu se vrhneme do práce, nejprve budeme řešit ty nejožehavější záležitosti, rozpočet, již naplánované investice, chod úřadu a další .... jakmile budeme oficiálně uvedeni do funkcí, začneme pracovat komplexně.

S dalšími subjekty jednáme o složení jednotlivých výborů, kdy jsme předložili nabídku a ta nebyla reflektována, uvidíme, kam se jednání budou ubírat.

 

Miroslav Řepa za ČSSD

Jednání již proběhla napříč všemi zvolenými subjekty, ale ještě nejsou zcela u konce. Za nás mohu jen sdělit, že naši prioritou v jednáních nejsou nějaké posty, ale prosazení co možná nejvíce bodů z našeho volebního programu, které zlepší život obyvatelům našeho města.