Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná zpráva o jednání zastupitelstva 9. března 2017

12. 3. 2017

Po delší době jsem vyrazil na zasedání našeho zastupitelstva, zjistit, v jaké atmosféře jednání probíhá, který ze zastupitelů je jak aktivní, a také se něco dozvědět o dění v našem městě. A stálo to za to. Část svých dojmů vám teď předkládám.
 

Lumír Šarman, 12. března 2017
Čtvrtek 9. března 2017, Lomničan, šest hodin večer a čtrnáctka zastupitelů už sedí tak jako vždycky za stoly uspořádanými ve tvaru podkovy, starosta Karel Zvánovec uprostřed, po jeho pravici místostarosta Petr Šafář, po jeho levici Jaroslava Pumprová. Z pohledu diváka sedícího proti zastupitelům tak sedm zástupců Lomnického klubu nezávislých a jeden za ODS (dohodli se na po volbách 2014 na vytvoření většiny 8 hlasů) sedí včele, menšina ČSSD vpravo a zbylí zastupitelé za Volbu pro město a Hasiče vlevo.
   Na programu jednání je 17 bodů. Miroslav Řepa (ČSSD) hned v úvodu navrhuje doplnění dalšího: katastrofální stav ulice Sochorova, nicméně návrh není přijat.
 
TJ Tatran poprvé
První vypjatější diskuse se odehraje při zprávě o činnosti finančního výboru. Ten měl za úkol shromáždit informace o nákladech na údržbu areálu TJ Tatran v roce 2015. Miroslav Řepa se předsedkyně výboru J. Pumprové opakovaně dotazuje na konkrétní položky v přehledu výdajů. Když má dojem, že poněkolikáté nedostává uspokojivou odpověď, prohlásí, že zpráva za zprávou tohoto výboru je stejně nekvalitní a pro město tak jde o vyhozené peníze. Starosta K. Zvánovec se proti tomu ohradí, místostarosta P. Krejník přítomným občanům (není jich víc jak 15, pokud nepočítám zaměstnance MÚ) vysvětluje detaily zprávy výboru. Činí tak v klidu a věcně, zato M. Řepa se vyslouží díky dalším dotazům a reakcím na odpovědi dvojí napomenutí starosty. Trochu podivné jsou výroky bývalé starostky Novákové, která, i když je sama členkou finančního výboru, zprávu do jisté míry zpochybňuje.  Napadá mě, že by přítomným občanům výrazně pomohlo v orientaci, kdyby byla diskutovaná tabulka s výdaji promítnuta na zeď.
   Celkově je atmosféra jednání klidná a konstruktivní, kromě přestřelek mezi Miroslavem Řepou a členy rady města.

TJ Tatran podruhé
Klíčovým bodem jednání byl už poněkolikáté navrhovaný převod majetku z TJ Tatran na město. Z jednání jsem jako občan pochopil následující: město je už s tělovýchovnou jednotou více méně dohodnuto, že dojde k darování jejích pozemků i nemovitosti městu. Město pak pronajme zpátky jednotě tento majetek v hodnotě několika milionů korun za jednu korunu ročně na dobu 99 respektive 89 let (druhý údaj se týká budovy TJ). Město tak chce dát největšímu dosavadnímu garantu sportu ve městě jistotu fungování, přičemž sníží každoroční příspěvek na její finanční podporu (cca 180.000 Kč) o prostředky, které si Tatran sám vydělá tím, že například krátkodobě pronajme areál jinému subjektu pro konání nějaké sportovní akce. Celá záležitost je natolik významná, že se vám o ní v příštích týdnech pokusím přinést bližší informace v rozhovoru s jejími klíčovými postavami.
   Diskuse o projednávaném návrhu byla dlouhá, místy vypjatá (hlavně ze strany ČSSD a M. Řepy), jednou dokonce na čas přerušená, ale nakonec nevedla, jako už poněkolikáté, ke schválení návrhu zastupitelstvem. Radniční koalici nechal svým způsobem ve štychu její vlastní člen Martin Chrt, který ruku pro nezvedl.

Kašna hned tak v provozu nebude
Druhým „vrcholem“ jednání byla kašna na náměstí 5. května. Nutno dodat, že vrcholem smutným a trapným zároveň. Podle toho, co jsem na zastupitelstvu slyšel i toho, co o celé záležitosti vím, bych mohl označit kašnu za danajský dar bývalé radnice. Něco, so slibovalo užitek a první rok ho i poskytovalo, se ukázalo jako problém s velkým P, který se dlouho nedaří vyřešit a vyhlídky do budoucna jsou, bohužel, neveselé.
   Stručně: v době budování kašny (2014) nebyl stanoven generální dodavatel díla a když se později objevily problémy s průsakem vody, který za čas vedl ke zničení v podzemí uloženého čerpadla, nikdo nechtěl (a nechce do teď) přijmout za problém odpovědnost čili uznat reklamaci díla. Od dokončení navíc kašna nebyla do teď zkolaudovaná…
   Výsledkem místy velmi bouřlivé diskuse bylo nakonec usnesení zastupitelstva o dalším postupu. Město vyhlásí výběrové řízení na dodavatele opravy, který by následně poskytl pětiletou záruku. Nikdo ze zastupitelů však nevidí situaci optimisticky, takže to pravděpodobně dopadne tak, že letos kašnu zase stříkat neuvidíme. Práce kvapná, málo platná, chtělo by se zavolat směrem k bývalé starostce Ivě Novákové a dalším členům rady, kteří jí v konci jejího mandátu nechali de facto samotnou rozhodovat o řízení města.

   Mohl bych ještě psát o dalších bodech jednání, nicméně o nich si věřme budete moci přečíst i jinde. Závěr přišel po půl desáté, když ještě před ním starosta města přerušil jednání na pět minut, kvůli z jeho pohledu nevhodnému chování zastupitele Řepy.

   Jako bývalý zastupitel snad mohu posoudit kvalitu fungování zastupitelstva při jeho posledním zasedání. Rád docházím k názoru, že za poslední tři roky došlo k posunu dobrým směrem. Atmosféra je většinou klidná a o problémech se po diskusi rozhoduje věcně a demokraticky. Možná je to dobrá pozvánka pro všechny, kteří kdysi pro dusnou atmosféru na zastupitelstvo chodit přestali. Můžete to zase zkusit.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář