Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva 29. prosince 2014

30. 12. 2014

Kateřina Orlová, Lumír Šarman, 30. prosince 2015

V pořadí třetí setkání nového zastupitelstva se konalo tradičně ve školní jídelně a přítomno bylo 13 z 15 zastupitelů. Na programu bylo 16 bodů včetně závěrečné diskuse.

Výbory a smlouva mezi městem a TJ Tatran
   Všichni přítomní byli seznámeni se smlouvou o spolupráci města s TJ Tatran, jejíž součástí i je bod týkající se převodu majetku TJ na město. Zprávu o činnosti přednesli jak finanční, tak kontrolní výbor. Finanční výbor předběžně na příští rok plánuje především sledování hospodaření nové organizační složky města zajišťující správu majetku (doteď Služby města), finanční situace kolem veřejného osvětlení, městského internetu a bytového hospodářství. V kontrolním výboru se chtějí zaměřit především na dotační tituly a přezkoumat převod příspěvkové organizace Služby města na organizační složku města.

Služby města končí
Zastupitelé schválili zřizovací listinu nové organizační složky města. Podněty k diskusi vyvolával především stávající ředitel Služeb města Miroslav Řepa. Chyběly mu určité detaily v listině, kritizoval, že složka města nebude provádět vedlejší činnost a nebude tak prý výdělečná. Byl představen nástupce pana Řepy -  Vladimír Ohrádka, který už 3 roky spravuje hřiště TJ Tatran a s jeho prací jsou podle slov starosty K. Zvánovce všichni spokojeni. Jeho zástupcem se stane Martin Němec. Vedoucí byl jmenován bez výběrového řízení starostou, následně schválen radou města. Tento postup je v souladu s kompetencí starosty i rady.

Rozpočet, vracení dotace na hřiště, rušení bankomatu a příspěvky spolkům
Byl schválen rozpočet na rok 2015. Je přebytkový, s příjmy ve výši něco přes 29 milionů a výdaji mírně pod 29 milionů. Rozpočet počítá s nákupem nového městského osobního auta. V nejbližší době bude zrušen bankomat. Město nechce dál doplácet na jeho provoz. Ročně totiž jde o cca tři sta tisíc korun. Zastupitelé dále rozhodli o příspěvku na činnost TJ Tatran  - dostane 250 tisíc. K tomu ještě město tělovýchovné jednotě přidá 15 tisíc na pořádání Memoriálu Aloise Vacka. Folklórní soubory Javor a Javoráček město podpoří šedesáti tisíci.
   Zastupitelé také schválili rozpočtové opatření č. 12 týkající se ještě hospodaření v roce 2014. To obsahuje odstoupení od žádosti o dotaci na dětské hřiště u Farské louky. Důvodem je přístup a (ne)konání bývalého vedení města – celá akce nebyla dobře připravena.

Poplatky – voda zase zdraží. Kdo topí ekologicky, výrazně ušetří
Diskuse se rozproudila kolem místních poplatků. Za odvoz netříděného odpadu, který se po čtyřech letech vrací zpět ke čtrnáctidenní frekvenci svážení, zaplatí domácnosti s ekologickým vytápěním ročně 200 Kč za jednoho svého člena. Ti, kteří topí tradičně (uhlí, odpadky, kelímky atd.) zaplatí dvojnásobek -  400 Kč na hlavu, chalupáři pak 500 Kč. Na aktualizovanou vyhlášku města se můžete podívat tady. Je dobré připomenout, že dosavadní poplatek dosahoval necelých pět stokorun, popelnice se vyvážely každý týden a všichni občané platili stejně. Nová koalice tak naprosto zřetelně naznačila, že preferuje větší třídění odpadu, využívání moderního sběrného dvora a chce podpořit všechny občany, kteří se chovají ekologicky. Je to docela příjemný rozdíl proti populismu koalice minulé (ČSSD), která sázela na pohodlí občanů a rovnostářský přístup k poplatkům.
   Každoročním „vděčným“ tématem je cena vodného a stočného. I v roce 2015zůstane cena dvousložková. Jednání s ČEVAKem, který dodávky vody i celou infastrukturu zajišťuje, bylo prý podle zástupců vedení města tvrdé. Jaký je tedy výsledek?  Pohyblivá složka (za každý odebraný kubický metr) se v roce 2015 zvýší. Na svědomí to má snad každému poučenějšímu občanu už známý paradox: protože neustále klesá celková spotřeba, klesaly by při zachování ceny v budoucnu i celkové tržby za vodné a stočné. Vodovodní a kanalizační síť neustále stárne a je potřeba jí pravidelně obnovovat a šetřit i na budoucí opravy a obnovu. Fond určený na opravy je vlastně procentní částí celkových tržeb (zisku), a aby se neztenčoval – síť je stejná ať jí proteče litr nebo sto kubíků -   je potřeba zvyšovat cenu za jednotku. Pevná část vodného a stočného se v roce 2015 sníží, protože městu se prý podařilo přimět ČEVAK snížit náklady. Zjednodušeně lze podle informací prezentovaných vedením města říci, že navýšení vodného a stočného by proti roku 2014 mělo činit v průměru 1 Kč na kubický metr.

   V dalším průběhu zastupitelstva bylo například dohodnuto, že dovoz obědů do školky bude zajišťovat nadále Petr Baštýř. Notebooky bývalých radních zůstávají městu, zatím je ale jejich použití omezeno technickými nedostatky, které se řeší.
Jednání bez závěrečné diskuse trvalo zhruba 2,5 hodiny. Celkově mělo jednání poměrně dobrý spád, i když ten se občas zpomalil díky ne vždy věcným rozporům především mezi bývalým radním panem Řepou a současným vedením města.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář