Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující zasedání zastupitelstva v Lomnici 10. listopadu 2014

Kateřina Orlová

Paní starostka zahájila přednesením výsledků voleb a představením zvolených zastupitelů, poté všichni zastupitelé složili slib.
   Program navržený paní starostkou byl obohacen o dva body navržené LKNK a schválen desetihlasou většinou. Tématem těchto bodů je změna právní formy organizace zajišťující technické služby a pořádek v městě – z příspěvkové organizace Služby města se má stát složka města Správa a údržba majetku města.
   Poté byla schválena mandátová komise, jež byla na návrh pana Řepy rozšířena o dva členy z původně plánovaných tří, a tříčlenná volební a návrhová komise ve složení paní Pumprová a Bicková a pan Brom.
   Následujícím bodem byla volba místostarosty. Paní starostka navrhuje jednoho místostarostu, LKNK dva, což bylo osmi hlasy schváleno. Členů rady je pět, jedinou uvolněnou funkcí je post starosty.
   Pan Šafář navrhuje tajnou volbu starosty, ovšem byl čtrnáctihlasou většinou přehlasován a volí se veřejně. Paní starostka před samotnou volbou poděkovala těm, kteří ji v minulém období pomáhali, i těm, kteří stáli stranou, nepoděkovala těm, kteří jí házeli klacky pod nohy, ačkoli jim může poděkovat za to, že se díky tomu naučila překonávat další překážky. Pak na starostu navrhla pana Krejníka. Pan Dědič navrhl Petra Šafáře, pan Brom Karla Zvánovce. První dva navržení kandidaturu odmítli s tím, že Lomnice nyní potřebuje pana Zvánovce, aby dal město do pořádku. Poté byl osmi hlasy zvolen.
   Na místo 1. místostarosty je navržen pan Šafář, exstarostka navrhla paní Bickovou, protože ve volbách získala 40 procent všech hlasů. Zvolen byl Petr Šafář. Paní Bicková neprošla hlasováním ani na místo 2. místostarosty, jímž byl zvolen Petr Krejník. Bylo poukázáno na to, že všichni tři nejvyšší představitelé města jsou čelnými členy TJ Tatran. Dalšími členy rady byli zvoleni pan Najdr a pan Urbanec, oba z LKNK; navržení pan Vácha odmítl, pan Dědič nebyl zvolen.
   Prošel návrh na pětičlenné výbory. Na předsedu Finančního výboru (FV) byly navrženy paní Pumprová, Bicková a Novákové, posledně dvě jmenované odmítly s odůvodněním, že se v rámci povolebních jednání nijak pozitivně nedohodli a že se nechtějí do budoucna hádat. Předsedkyní FV byla tedy zvolena dr. Pumprová. Na předsedu Kontrolního výboru (KV) navrhl pan Šafář Hanu Bickovou, která návrh přijala a byla valnou většinou zvolena. Výsledek volby členů výborů: FV – paní Kubešová a Nováková, pánové Bernard a Bína; KV – pánové Vácha, Sejk, Dědič a Řepa.
   Schválené odměny neuvolněným zastupitelům: zastupitel 540 Kč, člen rady 1 480 Kč, 1. místostarosta 12 000 Kč, 2. místostarosta 8 000 Kč, předsedové výboru 1 300 Kč, členové výboru 530 Kč. Všechny odměny se budou sčítat, ač padl protinávrh, aby se vyplácela jen nejvyšší – ten však nebyl odhlasován.
   V posledních dvou bodech zasedání se projednávalo zrušení příspěvkové organizace (PO) Služby města. Diskuze byla věcná, pan Řepa argumentoval vyhovující funkčností dosavadní PO, transparentním hospodařením, finanční úsporou. Z řad občanů se ozývaly hlasy chvály na pořádek v městě a dobře odváděnou práci.  Paní Nováková doplnila, že přehled o financích byl dobrý, nikoli však o práci a jednotlivých úkonech. Pan Zvánovec na otázku proč měnit právní formu odpověděl, že tato forma je lepší. Odložení jednání o tomto bodu nebylo schváleno, součástí usnesení je návrh paní Novákové, že město převezme veškeré závazky včetně smluvních vztahů, tj. též pracovně právních. Pan Baštýř upozornil, že je smutné, že se tato změna děje kvůli osobě pana Řepy, což pan starosta odmítl. Bezprostřední budoucnost jednoznačně ukáže.
   Diskuze občanů byla zahájena informací pana starosty, že se změní jednací řád a že občané budou moci vstupovat do diskuze uprostřed jednání, nikoli až na konci. Zazněly znovu námitky proti zrušení Služeb města, dotazy na průběh opravy ulice Budějovická. Podobně jako se zateplením školky dosud práce neprobíhaly podle náležitého projektu a v dostatečném tempu a s organizačním zázemím.
   Ne všechny body programu byly schváleny pouze osmihlasou většinou, ale často byly schváleny i početnější většinou, a ne všechny osmihlasé většiny byly součtem 7 + 1, i když v některých zásadních volbách tomu tak bylo. Jednání proběhlo v klidu a konstruktivně, skončilo kolem půl desáté.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář