Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná zpráva o jednání zastupitelstva 19. 3.

3. 4. 2012

aneb ztratilo se „nejenom“ 6 klíčů – 3. část (dokončení)

Lumír Šarman, 2. dubna 2012

Poslední jednání zastupitelstva se zabývalo také zprávou kontrolního výboru (zde).

Zpráva kontrolního výboru
Jeho předseda Petr šafář otevřel otázku kompostárny, která má podle projektu, na základě kterého na ni město získalo významnou dotaci, zpracovat 940 tun biologického materiálu za rok a to po dobu minimálně 5 let. Objem materiálu v kompostárně je však dosud výrazně nižší. M. Řepa, který i za toto zařízení zodpovídá, prohlásil, že takový objem není reálné zpracovat. Karel Zvánovec, bývalý starosta, za jehož éry se projekt narodil, poznamenal, že „tomu se někdo musí intenzivně věnovat.“ Pokud by město objem biomasy v kompostárně nedodržovalo a zjistila to kontrola, mohli bychom vracet těžce získané dotace. Bohužel se opět ukázala nereálnost některých projektů bývalé radnice. Vzpomeňme na investice do Farské louky, která prodělává od svého vzniku a chátrá všem před očima. Pak je tu lehkoatletický ovál s jeho nedostatečným a hlavně finančně negativním využitím a do třetice nejenom nákladově problematický projekt 44 bytů v ulici Dr. Kuny.   

Rozpočtová opatření – drahý bankomat v Lomnici
První věcí, na kterou bych rád upozornil, je skutečnost, že tentokrát nestihl navrhované změny v rozpočtu loňském i letošním, projednat finanční výbor. Dříve to bývalo dobrým zvykem. Tento důležitý výbor dával vždy k dispozici své stanovisko ostatním zastupitelům.

    Zatímco rozpočtové opatření č. 1 (zde) prošlo zastupitelstvem jako nůž máslem, protože šlo o bezkonfliktní proúčtování datací na provoz základní školy, u posledních změn rozpočtu minulého (zde), byla debata delší. Nakonec je schválila pouze sama vládnoucí koalice.

    Informací, která by občana mohla zaujmout, je předběžné vyčíslení nákladů na provoz bankomatu v roce 2011. Dle všeho přesáhnou částku 100 tisíc korun. Jde de facto čistě o náklad spojený s pohodlím některých občanů (podobně jako naprosto kontraproduktivní každotýdenní vyvážení popelnic odvádějící část občanů od potřebného třídění odpadů). Bohužel radnici nevyšla sázka na to, že lidé budou bankomat využívat masivně. Mohou za to poplatky za výběr? Pravděpodobně ano. Většina lidí si snadno vybere peníze v okolních městech, kde jsou bankomaty jejich bank nebo při nákupu v potravinách.  

Nové vyhlášky
Zastupitelé nejdříve přijali „zrušovací“ vyhlášku (zde) o poplatku za některé hrací automaty v Lomnici, protože to souvisí s novou legislativou (poplatek teď jinou formou vybírá stát). Druhou vyhláškou je požární řád obce (zde), který předkládal radní V. Vácha. Rychlost schválení tohoto dokumentu svědčí o dvou věcech: hasiči nejsou v Lomnici konfliktní téma (to je proti minulému vol. období posun)a Vladimír Vácha dokáže i s opozicí komunikovat bez emocí a má snahu se věcně dohodnout.

Zpráva o poskytování informací
Město každý rok musí ze zákona předložit hlavně zastupitelům přehled o tom, jak poskytovalo informace, o které někdo požádal. Zprávu najdete zde. Ačkoliv měl klub LKNK ke zprávě některé racionálně znějící výhrady, byla nakonec přijata (vzata na vědomí).

Poprvé a naposledy
Při projednávání zprávy o výsledcích finančních kontrol přišla asi nejvtipnější situace celého zastupitelstva. Ve zmíněné zprávě, v části týkající se kontroly nakládání s prostředky od města v místních spolcích a sdruženích, je nesprávně uveden název skautského oddílu (7 namísto 13 klíčů). Myslím, že to byla doktorka Pumprová, která na chybu upozornila a následně dodala, že se někam ztratilo 6 klíčů. Bylo to poprvé a naposledy, kdy na jednání zavládla na pár okamžiků pohoda.
 

Manipulace s majetkem města – nečekaně výbušný bod
V rámci projednávání několika prodejů městského majetku zaujal zastupitele především návrh na prodej pozemků Jihočeskému kraji. Ten totiž plánuje na svém území vybudovat bydlení pro zdravotně postižené občany. Dle informací, které zazněly z úst místostarosty Bílka, jde o klienty Domova Pístina. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v současnosti realizuje mediální kampaň transformace sociálních služeb. Ta je součástí stejnojmenného projektu daného ministerstva (více na www.cestakzivotu.eu).
   Transformace sociálních služeb znamená přechod péče o lidi s postižením od velkokapacitních ústavů k moderním zařízením komunitního typu, ve kterých mohou lidé s postižením převzít zodpovědnost za svůj život, pracovat i věnovat se svým zálibám.
   Krajský úřad si jako jednu z vhodných lokalit vybral Lomnici nad Lužnicí. Rada přípravu projednávání tohoto poměrně závažného bodu podcenila a setkala se tak s výtkami nejenom opozičních zastupitelů. Jde potenciálně o velký zásah do života města, chybí bližší informace, je potřeba zeptat se občanů na názor, možná uspořádat referendum. Tolik výčet hlavních výhrad ke schválení prodeje pozemků. Nakonec k němu zatím nedošlo, i když do budoucna to neznamená nic. Zastupitelstvo uložilo radě připravit přesnější podklady a uspořádat debatu s občany. Prvním konkrétním výsledkem debaty je tak exkurze do Domova v Pístině 13. dubna 2012, které se mohou zúčastnit i občané. Možná, že někoho napadne hrát v souvislosti s tímto záměrem kraje na xenofobní notu a strašit umísťováním „nepřizpůsobivých“ občanů do našeho „krásného“ městečka. Doufám, že se většina obyvatel i zastupitelů postaví k celé věci zrale a s uvědoměním, že i nemoci patří k životu a jejich izolování do ústavů v konečném důsledku společnosti škodí, nikoliv pomáhá.


Dotace
Zastupitelstvo po delší diskusi, ve které se znovu objevila ústřední myšlenka LKNK – tělocvična, schválilo přijetí dotace ve výši 1, 59 mil. korun na analýzu rizik týkající se zamořeného prostoru bývalé kotelny základní školy na městského úřadu.

Diskuse na závěr

I když se LNKN nepodařilo prosadit do programu jednání bod týkající se financování sportu, nakonec se na jednání přece jenom dostal. Petr Krejník přednesl informace týkající se dopadů, které na financování místního sportu měla nová legislativní úprava týkající se zdanění loterijních a sázkových společností. Zjednodušeně řečeno – zákonem dané peníze tyto společnosti od 1. ledna 2012 už neodvádí například do organizací typu ČSTV, ale přímo státu a ten je posílá obcím. Přednesené argumenty zněly logicky, neobjevily se tak obvyklé emoce a je naděje, že město se k financování sportovních aktivit na svém území postaví do budoucna správně.

   Po 4 společně strávených hodinách se zastupitelé i zjevně unavení občané rozešli.