Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná zpráva o jednání zastupitelstva 19. 3. 2012

25. 3. 2012

aneb ztratilo se „nejenom“ 6 klíčů

Lumír Šarman, 25. března 2012

V tradičním čase a na tradičním místě se sešla patnáctka zastupitelů ke svému dalšímu jednání. V hledišti se usadilo asi padesát občanů Lomnice, zástupců firmy Ledax a zaměstnanců školy a městského úřadu. Psalo se pondělí 19. března 2012 a od posledního jednání nejvyššího sboru města uplynuly tři měsíce.
Paní starostka jednání zahájila obvyklou frází zahrnující i to, že „všechny podklady byly zastupitelům doručeny včas“, s čímž by se dalo úspěšně polemizovat.

Změny v programu

LKNK (Lomnický klub nezávislých kandidátů) navrhl zařazení nového bodu týkající se financování sportu. Protože však nikdo jiný ze zastupitelů neobdržel k tomuto bodu žádné podklady, hlasoval celý zbytek zastupitelstva proti jeho zařazení na jednání. Větší štěstí měla starostka Nováková se svým návrhem, který znamenal přesun bodu týkajícího se účetní uzávěrky školy dopředu, aby přítomná ředitelka školy nemusela na zastupitelstvu trávit dlouhou dobu.

Plní rada usnesení zastupitelstva nebo ne?

Při projednávání plnění usnesení minulého zastupitelstva (ZM) obdrželi jeho členové informaci od V. Váchy o nezdaru, pokud jde o uzavření dodatku k ústní dohodě s V. Ramešem, kde by bylo jasně určeno, jak bude bývalý kronikář postupovat při dopisování kroniky. Milena Nosková z kontrolního výboru informovala své kolegy i přítomné občany o setkání s panem Ramešem. Z něho vyplývá, že kronika je v tuto chvíli dopsána už do roku 1997 a předána na městský úřad. Existuje prý předpoklad, že zbytek kroniky bude dohotoven do konce roku 2012.
   Závažnou připomínku vznesl předseda kontrolního výboru Petr Šafář. Týkala se úkolu, který ZM uložilo radě města na svém posledním jednání. O co jde? Společnost Eurest dala městu výpověď ze smluvního vztahu, který reálně znamenal zajištění stravování nejenom pro žáky základní a mateřské školy. Rada proto na minulém jednání ZM úspěšně navrhla rozšíření činnosti školy také o činnost týkající se zajišťování stravování, aby se tak škola připravila na to, že po Eurestu nastoupí do Lomničanu. Jenže většině zastupitelů se takto navržený postup nelíbil a tak uložili radě, aby také vyhlásila výběrové řízení, ve kterém bude prověřeno jednak, jestli existuje jiný subjekt, který by u nás chtěl vařit, a zároveň to radě a ZM poskytne podklady pro uvažování o finančních aspektech připravované změny.
   Starostka města nepřesvědčivě odpověděla na námitku P. Šafáře s tím, že rada přímo oslovila několik (číslo kolísalo mezi třemi a čtyřmi) subjektů, ale žádný neměl zájem o tuto činnost v Lomnici. Rozpoutala se živá debata, do které se zapojili další zastupitelé. Bohužel se po celou dobu nepodařilo radě vyvrátit námitku, že usnesení ZM nesplnila. O tomto bodu se diskutovalo dlouho a s přispěním ředitelky školy Jany Mlnaříkové. Rada nebyla schopna za tři měsíce od prosincového jednání ZM připravit žádné ekonomické podklady pro rozhodování zastupitelstva! Sama škola neví, jak bude její nová činnost přesně ekonomicky vycházet. Na druhou stranu vystoupení její ředitelky svědčí o jejím profesionálním přístupu a nezavdává příčinu k obavám, že by škola něco podcenila. Všichni stávající zaměstnanci Eurestu přejdou podle slov J. M. pod školu. Kvalita i rozsah nabídky jídel bude zachován. Ze strany radnice to však bohužel připomíná postup, který už jsme jednou v podání nové radnice zažili, tedy konec spolupráce s firmou Lomnice servis a zřízení příspěvkové organizace Služby města. Rada v rozporu s úkolem od zastupitelstva svévolně zvolila jiný postup – postup, který sama považuje za správný. Tím si vytváří opozici nejenom v zastupitelstvu, ale i mezi občany, protože pohrdat nejvyšším orgánem města a sázet na svou schopnost odhlasovat, že černé je bíle a suché mokré, připomíná doby minulé, na které se zejména paní starostka a R. Bílek tak rádi odvolávají. Neuvědomují si, že se chovají úplně stejně? Slyšet od místostarosty města větu, že „to jsou jenom formální kraviny“ (vyhlášení výběrového řízení) je příznačné.

Pokračování přineseme v nejbližších dnech.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář