Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poslední zastupitelstvo – pracné sbírání zkušeností

26. 6. 2011

Lumír Šarman, 26. června 2011

Téměř po týdnu po konání posledního zastupitelstva se chci podobně jako ostatní autoři píšící na tyto i jiné stránky poohlédnout za průběhem zasedání nejvyššího sboru města před prázdninami. Neoprostím se od subjektivního pohledu, což píši proto, kdyby někoho zase napadlo, že by to přece chtělo pohled opravdu objektivní – třeba sepsaný odněkud shůry.
Odcházel jsem s pocitem, že jednání bylo neefektivní a zdlouhavé a to zejména díky jeho zast2.jpgšpatné přípravě. Se současnou radnicí vede někdo z opozice skoro na každém zasedání polemiku, jestli materiály pro zastupitele přišly nebo nepřišly včas, protože je to termínově vždy „jen tak tak“. Ani tentokrát nedostali opoziční zastupitelé materiály minimálně 7x24 hodin před jednáním. Je to záměr nebo nešikovnost?
   Na programu jednání bylo původně 16 bodů, k nimž ještě jeden přibyl (původní program najdete zde). Byl jsem naivním optimistou, když jsem předpokládal, že budeme schopni vše nejdéle do 21 hodin projednat. Skutečnost byla značně drsnější – odcházeli jsme před půl dvanáctou.
   Osobně bylo pro mě překvapením, že se tentokrát jednání nenahrávalo a vůbec mě neuspokojila poněkud dětinská výmluva starostky, že pracovník zajišťující záznam má dovolenou. Ve stejné logice by se v kině nemuselo promítat, v pekárně péci a v tiskárně tiskount… Znamená to, že se napříště bude nahrávat jenom tehdy, když pracovník bude v práci a jindy si řekneme „Vem´ to čert!“? Bohužel je to další z ukázek poněkud amatérského přístupu současné radnice k tak závažnému jednání, jakým je zasedání zastupitelstva. Předchozí rétorika ČSSD byla založená na potřebě vše dokumentovat, aby později bylo vše dohledatelné. Tak jak to, že v situaci, kdy se schvalují milionové rozpočtové změny, podstatné záležitosti ohledně nově zřízené příspěvkové organizace, nový úvěr a prodej pozemků za více než 3 miliony korun, žádný záznam pořizován není? Zavání to účelovostí a jsem zvědav, jak příště rada zdůvodní, že se třeba záznam opět pořizovat bude.
   Nebudu zde líčit dopodrobna celý průběh jednání. Zaměřím se na body, které považuji za zajímavé nebo významné.

Některá rozhodnutí rady budila rozruch

V úvodu jednání byla schválena minulá námitka zastupitele Šafáře, týkající se chybějícího záznamu hlasování v zápise z předminulého zastupitelstva. Při projednávání jednání rady v uplynulém období rozporoval Petr Krejník z LKNK jasnost zápisů i jejich dostupnost. Já jsem se ptal na detaily ohledně odměňování ředitele příspěvkové organizace Služby města Miroslava Řepy. Paní starostka mi ani písemně neodpověděla, jak je to s jeho odměňováním s poukazem na fakt, že rada o tom nemá žádné informace. Protože mi to přišlo podobné, jako kdyby mi majitel stájí tvrdil, že neví, kolik dostávají jeho koně krmiva, položil jsem otázku před všemi zastupiteli znovu. Iva Nováková opět pouze zopakovala své stanovisko, jenže M. Řepa to nevydržel a doplnil, že je zaměstnán na poloviční úvazek a za svou práci bere 14 tisíc měsíčně. Při této diskusi se ozvala s publika paní Němcová, která poukázala na údajně velice nízké mzdy pracovníků této organizace a nevýhodné smlouvy. Předsedkyně finančního výboru Ilona Šafářová v přímém rozporu s tvrzením starostky poznamenala, že podle jejích informací právě rada určuje řediteli služeb mzdu… I z této debaty se ukázalo, že rozjezd příspěvkové organizace, která už nahradila Lomnice servis (LS), byl příliš uspěchaný a zbrklý, jako by klíčové bylo co nejdříve odstřihnout LS bez ohledu na možné přehmaty a s nimi spojené budoucí vícenáklady.

Bankomat

Už v posledních Lomnických listech se vedení města poměrně úspěšně pokusilo prodat úspěch s umístěním bankomatu a osazení dosud nevzhledného prostoru ve spodní části náměstí 5. května. Kvitoval jsem tento bod na jednání zastupitelstva a zeptal se, za jakých podmínek tu bankomat máme. Informace podal R. Bílek. Samotná instalace zařízení stála 32.000 korun a smlouva byla podepsána na 3 roky. Minimálně počet výběrů za měsíc je stanoven na 850 a celková hodnota by měla překročit 30.000 Kč, jinak budeme platit jako město penále. Pro většinu lidí bude výběr znamenat i určitý poplatek navíc od vlastní banky a tak je potřeba si vždy spočítat, že to asi vyjde levněji než se vypravit do nejbližší Třeboně speciálně za výběrem peněz.

Finanční výbor se nebojí

Při projednávání zprávy z jednání jednoho ze dvou klíčových výborů povinně zřizovaných při zastupitelstvu (ten druhý je kontrolní) vyšlo najevo, že se jeho členové (I. Šafářová, J. Pudil a P. Vacek) jednohlasně shodli na tom, že jim rada v některých případech nepředložila dostatek argumentů k tomu, aby jí navrhovaná opatření podpořili. Týkalo se to zejména rozpočtového opatření 4, které výbor zastupitelům nedoporučil schválit jako celek! Mimo jiné finanční výbor ve své zprávě uvedl, že „považuje za nevhodné obsazení pozice ředitele PO členem rady (M. Řepa), neboť rada úkoluje a kontroluje PO.“ 

Nová pravidla pro poskytování příspěvků…

…by nebyla tolik diskutována, kdyby se opravdu jednalo o jednu tabulku, jak tvrdí Roman Bílek, jenže ono jde celkem o 13 stran poměrně dopodrobna popisujících, jak chce město do budoucna rozdělovat příspěvky různým zájmovým organizacím. Mezi opozičními zastupiteli jsou zástupci minimálně dvou velkých občanských sdružení (TJ Tatran, Horizont 3000) a ti požadovali společně s dalšími opozičními zastupiteli, aby došlo k prodiskutování dokumentu dříve než o něm zastupitelstvo rozhodne. Radnice přesto trvala na hlasování a tak se jí dostalo políčku z vlastních řad, když pro bylo jenom 6 z 9 koaličních zastupitelů a materiál stejně neprošel.

Rozpočtová opatření aneb kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá…

Přístup současné radnice narazil na své limity při projednávání rozpočtových opatření. Ta byla zastupitelům dodána v dost nesrozumitelné formě (posuďte sami: opatření č. 3, opatření č. 4), přičemž na problematičnost jednoho z nich upozornil dokonce finanční výbor, když ho nedoporučil schválit! Paní starostka na vysvětlení, proč nejsou přítomni lidé z ekonomického oddělení, aby nejasnosti vysvětlili, uvedla, že je k tomu nemůže nutit… Pak si společně s panem místostarostou Bílkem posteskli, že si dodatečné podklady také museli vytáhnout sami. Nebudu tu vyvozovat závěry z tak očividné neefektivity práce úřadu paní starostky a ponechám to na čtenáři. Arogance, s níž zejména místostarosta Bílek odrážel výtky zastupitelů z opozice včetně mé, narazila na kámen ve chvíli, kdy dvě z koaličních zastupitelek nezvedly pro rozpočtové opatření ruku a to tak spadlo pod stůl. Následovalo přerušení jednání a horečné diskuse v koalici, které nakonec vyústily ve schválení opatření takřka v původním znění. Na mou poznámku, že kdyby bylo vše předem předjednáno například na rozšířené radě, nebyli bychom teď svědky protahování jednání a zbytečných sporů, nikdo z vedení města bohužel nereagoval.

Vnitřní opozice nebo jenom lidé, kteří se nebojí projevit svůj názor?

Ilona Šafářová, Milena Nosková a Vladimír Vácha jsou zjevně lidé, kteří to v koaličním táboře nemají úplně jednoduché, protože se občas odváží hlasovat v rozporu s „doporučení“ faktického šéfa uskupení Romana Bílka. Ukazuje to na kvalitu těchto zastupitelů, kteří dávají přednost čistému svědomí před čistým pohledem svého lídra. Možná to také ukazuje na fakt, že ne vše, co současná radnice prosazuje, má plnou podporu uvnitř samotného koaličního uskupení, což by mohl být pro Romana Bílka do budoucna docela problém.

Prodat nebo neprodat? Prodat

Jedním z posledních bodů jednání byla diskuse o schválení prodeje pozemků kolem ČOV zast3.jpginvestorům z Třeboně za cenu přesahující 3 miliony korun. Současná radnice by tuto sumu více než uvítala, aby zalátala díry v rozpočtu, zatímco především Petr Krejník z LKNK požadoval, aby vše bylo lépe prodiskutováno a zastupitelé si vyslechli podnikatelský záměr kupujících, protože jde o nenávratný úbytek městského majetku. Za to byl nařčen mimo jiné Petrem Baštýřem, že brání zlepšení městských financí a nerozumí podnikání. Nakonec byl prodej koaličními hlasy schválen.

Stroje pro Služby města, úvěr na rozšíření sběrného dvora

 V závěru jednání už všem ubývaly síly. Paní starostce také odcházel hlas. Přesto jí to občas nezabránilo v napomínání zastupitelů jako by byli žáčci v základní škole a nikoliv dospělými a lidmi vybranými zástupci, kteří sami posuzují vhodnost svého jednání a nesou za něj odpovědnost.
   Koalice si schválila prodej strojů a nářadí mezi Lomnice Servis a Službami města za celkem 150 tisíc korun. Schválen byl i dvoumilionový úvěr na rozšíření služeb sběrného dvora.

Závěrečná diskuse – emoce na vrcholu

První diskutovanou otázkou byly opravy povrchů ulic. Roman Bílek a Miroslav Řepa vysvětlovali plány radnice, které znamenají, že by se nejhorší úseky městských ulic měly snad dočkat alespoň provizorní opravy.
   Jaroslav Pudil, člen finančního výboru a bývalý dlouholetý zastupitel, ostře oslovil Miroslava Řepu a vytkl mu špatnou přípravu projektu založení příspěvkové organizace i to, že se nevzdal místa v radě města, když byl tou stejnou radou pověřen ředitelováním příspěvkové organizace Služby města – nástupce Lomnice Servis. M. Řepa odpověděl stejně emotivně, že v tom žádný střet zájmů nevidí a že klidně hned někomu předá řízení organizace.
   Závěr obstarala takřka westernová (a nutno říci, že už značně obehraná) vložka pánů Bílka a Zvánovce nazvaná „kolik trestních oznámení jste na nás už podali“, která všechny znechutila natolik, že jednání před půl dvanáctou skončilo.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář