Jdi na obsah Jdi na menu
 


O jednání zastupitelstva města 19. září 2011

20. 9. 2011

Lumír Šarman, 20. září 2011

O něco efektivnější, o něco klidnější, o poznání kratší. Takové bylo poslední jednání zastupitelstva, kterému v budově Lomničanu přihlížela zhruba čtyřicítka občanů a zaměstnanců města.

Jednání začalo krátce po šesté hodině a skončilo před půl desátou, tedy o více než dvě hodiny dříve oproti posledním zasedáním. Kromě vzácných chvil, kdy bylo rokování celkově konstruktivní a věcné, bohužel opět dominoval „zákopový boj“ mezi LKNK (P. Krejník, Ing. E. Kubešová, K. Zvánovec, MUDr. J. Pumprová) a ČSSD (především starostkou Ing. I. Novákovou, místostarostou MUDr. R. Bílkem a M. Řepou), přičemž z mého pohledu se tentokrát představitelé radnice většinou opravdu snažili o konstruktivní přístup.

Nestrávená prohra?
Zástupci LKNK se na mě asi budou zlobit, když napíšu, že jejich včerejší vystupování bylo rozporuplné. Častokrát jsem v příspěvcích pánů Zvánovce a Krejníka slyšel skrytě nebo očividně motiv TJ Tatranu, stejně jako stále nestrávenou prohru z minulých komunálních voleb, která znamenala konec jejich účinkování na radnici.

Zastupitel přece není dítko ve škole
Paní starostka dokázala při jednání, jak rychle získává zkušenosti s řízením schůze a využíváním jednacího řádu, takže se jí často daří držet na uzdě ty, kteří by do nekonečna emotivně diskutovali a vlastně o ničem. Bohužel se žena číslo jedna na lomnické radnici občas neubrání a promění se v paní učitelku, která říká zastupitelům, jak by se měli chovat při jednání. Zastupitel na jednání zastupuje občany, kteří ho zvolili a pokud neporušuje jednací řád, může ve svém vystoupení říkat vše, co uzná za vhodné. Jakékoliv omezování svobody slova a vyjádření typu: „Ten tu není, tak o něm nebudeme mluvit“ je nepřípustné a patří spíše do kluboven zájmových organizací a zasedaček firem než na plénum, kde se demokraticky diskutuje o všem, co se týká občanů města.

Jednání začíná
Projednávaných bodů na programu bylo 13. Zástupci LKNK se neúspěšně snažili v úvodu prosadit i projednávání převodu nemovitého majetku TJ Tatran na město, ale kromě svých a mého hlasu nezískali podporu nikoho jiného. Bod tedy nebyl projednáván oficiálně, i když se vlastně objevil na mnoha místech jednání. Situace TJ Tatran je dle všeho velmi vážná soudě podle někdy až hysterických reakcí jejího vedení, které je zároveň součástí zastupitelstva. Domnívám se, že tak oba pánové své jednotě prokazují službu spíše medvědí a zhoršují vlastní pozici pro vyjednávání s městem.

Diskuse k rozhodnutím rady
V rámci projednávání činnosti rady města bylo diskutováno o několika bodech. Například: starostka města zmínila, že do výběrového řízení na post ředitele příspěvkové organizace města, který zastává Miroslav Řepa, se dosud přihlásilo (podle došlých obálek) 13 uchazečů.
   J. Pumprová rozporovala způsob pověření I. Šafářové k oddávání, ale dostalo se jí dpovědi, že ministerstvo vnitra vše odsouhlasilo. Petr Krejník napadl radnici, když prohlásil, že asi opět došlo k dopisování do zápisu z rady. Paní starostka se proti takovému tvrzení rázně ohradila. Asi nejdéle se diskutovalo (mezi LKNK a radnicí) o „zásadním“ bodu, kterým bylo poskytnutí příspěvku na dopravu mladých kuželkářů panu Doktorovi. Zástupcům TJ Tatran se takové jednání rady nelíbí. A o jak velkou sumu šlo? Méně než dva tisíce korun…

Soudní vymáhání pohledávky za firmou Lomnice Servis
Zastupitelstvo většinou svých koaličních hlasů odhlasovalo, že město bude soudně řešit pohledávku, která podle radnice vznikla tehdy, když firma Lomnice Servis nezkolaudovala včas všechny domy v lokalitě Za Chmelnicí. Sumu, o které bude rozhodovat soud, vyčíslilo město na 990 tisíc korun a k soudnímu vymáhání se zastupitelé rozhodli, protože uvěřili argumentům rady, která tvrdí, že všechny ostatní možnosti dohody s LS byly vyčerpány.
  Karel Zvánovec coby bývalý starosta sice tvrdil, že určitě existuje dokument, který podepsal, a který dokazuje, že je vše v pořádku, ale konkrétnější být nedovedl nebo nechtěl.

Poskytování dotací, udělování cen městem
Po posledním zasedání zastupitelstva má Lomnice nad Lužnicí sice trochu komplikovaná, ale v zásadě rozumná pravidla, podle kterých mohou občané i organizace žádat (a město poskytovat) o finanční příspěvky pro svou činnost. Ruší se tím dosavadní nadstandardní postavení TJ Tatran, kam z města vedl za vlády LKNK mohutný penězovod.
   Město bude také do budoucna udělovat podobně jako jiné obce čestné občanství, stejně jako cenu města, protože zastupitelstvo přijalo po věcné a výjimečně nepolitické diskusi příslušná pravidla. Občané, zastupitelé nebo rada města tak mohou pomalu přemýšlet o tom, koho by případně na čestné občanství nebo cenu města navrhli. Ocenění se může týkat i lidí už nežijících.

Změny ve finančním výboru
Tento výbor se zatím svým vystupováním docela vymykal uspořádanosti a jednotnosti koaličního tábora.  K 19. září však na členství v něm rezignoval P. Vacek a na předsednictví I. Šafářová. Koalice si tak včera zvolila nového člena a zároveň předsedu výboru – P. Baštýře.

Diskuse ve znamení problémů s nákladními vozy
Na závěr jednání byla jako vždy zařazena diskuse s občany. Jedna z obyvatelek Tyršovy ulice popsala dopodrobna problémy, které způsobují kamiony parkující v noci i přes zákaz u benzínové pumpy. Ze stejného soudku byl i příspěvek jiného občana tentokrát z ulice Budějovické. Týkal se však kamiónů projíždějících a způsobujících trhliny ve zdech. Na obě stížnosti aktivně zareagoval radní V. Vácha, který vysvětlil možnosti řešení a slíbil, že se o věc bude intenzívněji zajímat.
 
Poslední zastupitelstvo ukázalo, že i přes názorové rozdíly, lze dosáhnout stavu, kdy jednání zastupitelstva probíhá v náležité atmosféře. Lze důležité věci předjednat a vynechat pak na veřejném jednání argumentaci typu „To, co navrhuje je špatně, ale jak je to dobře vám rozhodně říkat nebudu“. Lze se bavit o problémech města namísto problémů osobních. Lze diskutovat věcně a nehledat za každou cenu formální pihy na kráse jenom proto, abych si připsal pomyslný bod v boxerském utkání.  Pravda, zatím to byly spíše jenom momenty, které výše uvedenému popisu v pondělí 19. září odpovídaly, ale já osobně věřím, že jich do budoucna přibude.

P.S.: Výše zmíněný popis jednání zastupitelstva je mým, čistě subjektivním pohledem na věc.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář