Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co napsat o jednání posledního zastupitelstva?

24. 12. 2011

Lumír Šarman, 24. prosince 2011

Mnoho čtenářů, kteří nenašli čas, chuť nebo energii zúčastnit se jednání zastupitelů v pondělí 19. prosince, asi čeká, až se někde objeví jeho popis. Pokusím se nabídnout svůj pohled na některé momenty jednání, které trvalo náročných pět hodin.
Kromě čtrnácti zastupitelů (chyběla nemocná Ilona Šafářová) usedlo ve školní jídelně zhruba padesát občanů a zaměstnanců města.
Rokování zahájila starostka Iva Nováková. Docela rozechvělým hlasem připomněla skon prezidenta Václava Havla a požádala přítomné o minutu ticha. Všichni tedy povstali, sál naprosto ztichl a vteřiny začaly ubíhat podstatně pomalejším tempem, jako by i ony chtěly dopřát všem dostatek času na vzpomínání…

Výměna zastupitelů, program jednání
Čtrnáctého prosince rezignoval na svůj post zastupitele Miroslav Leština. Vzápětí ho nahradil Miroslav Bína, který v úvodu poslední schůze složil do rukou starostky slib, aby tak byla dokončena celá zákonná procedura.
Navrhl jsem, aby zásadní body jednání (rozpočet a věci související) byly posunuty do úvodu programu. Důvodem byl jejich význam pro chod města a pocit, že by se jimi zastupitelé měli zabývat, dokud mají ještě relativně dost sil a nikoliv až na závěr. Tento návrh zvláštním způsobem neprošel. Chyběly 2 hlasy. 7 koaličních zastupitelů se zdrželo…

K jednání rady
První větší a vzrušenější debata se strhla kolem vztahu města a TJ Tatran. Položil jsem radě otázku, jak je to v současné době s jednáním o převodu nemovitého majetku mezi TJ a městem a to, co se rozpoutalo, byla typická lomnická bouře ve škopku vody. Rada nejednotně prezentovala jedno, K. Zvánovec a P. Krejník druhé. Jediné, co jsem se tedy společně s ostatními nakonec dozvěděl, byla skutečnost, že se obě zainteresované strany zatím dohodnout neumějí.

2. kolo vzrušené diskuse
Při projednávání zprávy finančního výboru zaútočil Petr Baštýř na bývalého starostu Zvánovce, když ho obvinil z nespolupráce v otázce řešení sankcí, které město musí zaplatit pro nedodržení některých podmínek dotačních akcí uplynulých let. Sál opět na chvíli připomínal tržiště s jeho pokřikováním…

Jak je to s dopisováním městské kroniky
Kontrolní výbor seznámil zastupitele s výsledky své činnosti, která zahrnovala i kontrolu plnění usnesení zastupitelstva ukládajícího radě, aby s PhDr. Ramešem dojednala závazný časový harmonogram dopisování kroniky (viz články o minulých zastupitelstvech). KV zjistil, že se nic takového nestalo. Rada se ústy MUDr. Bílka sice snažila zahrát vše do autu poněkud dětinským odkazem na fakt, že ústní dohoda je taky dohoda, aby pak nakonec zvedl konstruktivně ruku její člen V. Vácha a přihlásil se k návrhu výboru, totiž k převzetí osobní odpovědnosti za dojednání termínů dopisování kroniky.

Cena vody
Projednávání nové vyhlášky o hracích automatech (nic zásadního se nemění) ani bodů spojených s fungováním základní školy nebylo konfliktní, ba právě naopak. Následovalo schválení nové ceny vodného a stočného. Podobně jako vloni přichází pro všechny občany a podnikatele ve městě nepříjemná zpráva. Vodné a stočné zdraží z podobných důvodů jako v minulých letech. Vzácné tekutiny totiž spotřebováváme čím dál méně (za rok 2011 došlo k poklesu spotřeby cca o 1000 kubických metrů) a tak, i když se celkové náklady příliš nemění, cena jednoho kubíku roste (viz minulé články o jednání zastupitelstva). Konkrétně si tak v roce 2012 domácnosti připlatí za každý kubík vody 1,62 Kč bez DPH.

Eurest odchází?
Docela dlouho diskutovaným bodem byl možný odchod firmy Eurest z našeho města. Radnice celou záležitost prezentuje jako neochotu této firmy se dohodnout, bývalý starosta naopak vidí v celé záležitosti pomstu, protože jeho manželka ve firmě pracuje (v bufetu). Rada navrhla, aby se budoucí stravování nejenom školních dětí řešilo rozšířením činnosti základní a mateřské školy. Po delší diskusi zastupitelé dospěli k následujícímu závěru – zřizovací listina ŽŠ se rozšiřuje o školní jídelnu a rada do příštího jednání spočítá, kolik by takové řešení stálo. Navíc své propočty porovná s výsledky výběrového řízení, které uspořádá. Zastupitelstvo následně definitivně rozhodne. Existuje však také stále šance, že město dospěje k dohodě se stávajícím partnerem – firmou Eurest.

Rozpočtová opatření
Vedení města ani před posledním zastupitelstvem neobrousilo hroty nedorozumění s opozicí a neprojednalo s ní zásadní finanční otázky města. Projednávání příslušných bodů tedy zabralo podstatně více času a bylo místy neefektivní, nemluvě o frustraci přítomných občanů z toho, co viděli a slyšeli. Pro někoho tak bylo možná překvapením, kam až se diskuse dostala. Jedním z témat byl třeba nárůst nákladů na likvidaci odpadů. Přechod na každotýdenní vyvážení popelnic už radnice nehájí tak silně, jako vloni a přiznává, že rozhodovala pod tlakem poptávky od některých občanů. Sám jsem společně s K. Zvánovcem oponoval tomuto přístupu a navrhoval vrátit se zpět ke svozu jedenkrát za dva týdny. Existují totiž důkazy, že lidé poněkud zpohodlněli a méně odpad třídí.

Zádrhel na straně koalice
Během jednání zastupitelstva se koalici opět přihodila nepříjemnost, když její vlastní členové nezvedli jednotně ruku pro přenos pravomocí v provádění rozpočtových změn na starostku města. Jde o krátké období v závěru roku. Koalici chyběl 1 hlas – Miroslava Řepy. Stačila však krátká přestávka a zmíněný radní byl zpacifikován. Pak už šlo vše hladce. Projednávání nejdůležitějšího dokumentu pro město – rozpočtu na rok 2012, začalo až více než po třech hodinách jednání, kdy už byla na zastupitelích cítit zřetelná únava. Byl to záměr koalice?  Domnívám se, že ano. Proto jsme byli svědky nepříliš plodné diskuse, předvedení nepříliš dobré přípravy městského úřadu a částečné rezignace na straně opozice. Výsledkem toho všeho bylo, že si rozpočet schválila pouze koalice sama. Iva Nováková během diskuse přiznala, že se město nachází ve složité situaci a díky tomu potřebuje obnovit dvoumilionový kontokorentní úvěr u Komerční banky.

Závěrečná emotivní výtka občana
Když se přiblížila jedenáctá, byly už všechny body programu projednány a nastal čas pro diskusi s občany. V ní se hned na začátku ozval pan Pobříslo. Obsáhle popsal své pocity z chování zástupců LKNK v čele s Karlem Zvánovcem. V jeho příspěvku silně zazněla tato výtka: „Vypadá to, jako by tu bylo jedenáct blbců a tři nebo čtyři, kteří vědí úplně všechno!“ K. Zvánovec i P. Krejník na příspěvek reagovali, ale až po starostce Novákové, která ho ocenila. Oba pánové měli jiný názor a tak skončilo jednání tradičně. Bohužel opět (asi zejména díky únavě a frustraci) došlo na velmi emotivní přestřelku invektiv, takže ukončení jednání z úst paní starostky bylo pro všechny povelem, aby se co nejrychleji rozešli. Slova o krásných Vánocích a novém roce tak zanikla v hluku posouvaných židlí…
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář