Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunální volby 2010 - rady, tipy, nástrahy

Pavla Zvoňárová ml.

Do voleb nám zbývá posledních pár dní a to je snad správný čas na to, utřídit si v hlavě informace o možných způsobech hlasování, případně si také uvědomit, že nás při vyplňování volebního lístku mohou potkat jisté problémy. O způsobech hlasování se můžete dočíst v aktuálním čísle Alternativy, kterou v těchto dnech můžete zakoupit na tradičních prodejních místech, proto, abychom se neopakovali, nebudu postupy uvádět. Co je ale podle mého názoru potřeba zdůraznit, je fakt, že ve volbách komunálních existuje několik odlišností než při například parlamentních, které máme relativně čerstvě za sebou.

V našem městě jsme do schránek již obdrželi hlasovací lístky, na nichž je evidentní hned první odlišnost. Subjekty, ucházející se o naši přízeň, jsou čtyři, ale nemají každý svůj hlasovací lístek jako ve volbách do Parlamentu ČR, nýbrž jeden společný a navíc oboustranný. Jakožto člověka zasvěceného by mne nenapadlo se nad tímto rozdílem pozastavovat, ale při sledování včerejších zpráv mne zaujala zpráva o stížnosti některých starostů na zmíněnou formu hlasovacího lístku - výtka směřuje k znevýhodnění subjektů, které jsou uvedeny na druhé straně lístku. Lidé si prý prohlédnou pouze první stranu, druhou už neotočí. Slova kritiky starostů menších obcí potvrzuje i psycholog - lidé si opravdu všímají více první strany. Proto až si budete hlasovací lístek pročítat, vzpomeňte si na tuto výtku a nezapomeňte jej otočit, byla by to škoda.

Zásadní odlišnost spočívá také ve způsobu udělování hlasů kandidátům. V komunálních volbách nekroužkujeme, nýbrž křížkujeme. Opět odkáži na článek v Alternativě, kde jsou tři způsoby hlasování popsány. Každopádně jako voliči můžeme operovat s takovým počtem hlasů pro kandidáty, kolik máme zastupitelů, tedy patnáct. Je na každém z nás, koho a jakým způsobem budeme volit, ale platí, že čím složitější způsob volby, tím větší riziko, že lístek nechtěně vyplníme špatně a ve finále přijde vniveč. Nejsnazší a pro stranu nejefektivnější variantou je podpořit ji křížkem. Jinak řečeno tímto způsobem dané straně nejvíce pomohu.
V našem malém městě se mezi sebou lidé znají, někteří se neposuzují dle příslušnosti k té které kandidátce a rádi by třeba podpořili osobnosti napříč všemi politickými subjekty. V tom případě je na místě zvolit křížkem jednu stranu, s níž sympatizuji, poté využít několik hlasů a "věnovat" je vybraným osobnostem, o kterých si myslím, že by v zastupitelstvu neměly chybět. Při mé volbě zmiňovanou možnost využiji, protože myslím, že je správná. Nechci jednobarevné zastupitelstvo, proto svůj názor promítnu do hlasovacího lístku.

Podíváme-li se na výsledky voleb z posledních let, najdeme mezi kandidáty hned několik skokanů, jimž jednoznačně vévodí MUDr. Roman Bílek. O postupu na první místo rozhoduje celkový počet hlasů udělených kandidátovi - níže uvedený výňatek ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí popisuje konkrétně, jakým způsobem:

  "Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině."  (dle § 45 odst.4 zákona 491/2001 Sb. )

Co dodat závěrem? Snad jen, abyste s hlasy pro jednotlivé kandidáty nemrhali a nekřížkovali bezhlavě. Vybírejte osobnosti, s nimiž máte zkušenosti a za které byste dali ruku do ohně. Volte s rozvahou a rozumem!