Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření bývalých místostarostů města (Martina Chrta a Martina Němce)...

17. 1. 2022

...k Rozhovoru s Petrem Baštýřem, bývalým starostou města, ze dne 28. 12. 2021 uveřejněném na stránkách Alternativy

 

Po dlouhém zvažování, zda reagovat, na rozhovor, z našeho pohledu zavádějící až urážející článek, jsme se rozhodli odpovědět. Jedním z hlavních důvodů byly časté dotazy našich spoluobčanů, co se vlastně na úřadě stalo.

   Musíme konstatovat, že uvedený rozhovor, urážky a pomluvy nás, bývalých místostarostů, zaskočil a překvapil. Dle naší společné doložitelné komunikace s bývalým starostou, prostřednictvím SMS a emailů, přes veškerá úskalí a problémy při spolupráci, neměl bývalý starosta k naší práci žádné výhrady. Spíše naopak.

   Dne 8. 3. 2021 se konalo 15. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí. Jedním z bodů programu byl bod „17. Výkon funkce místostarosty – změna funkce z uvolněného místostarosty na neuvolněného“. V tomto bodě byl bývalý místostarosta (Vladimír Augsten, pozn. redakce) osloven, zdali bude vykonávat dosavadní funkci uvolněného místostarosty nově jako neuvolněný místostarosta. Ten tuto nabídku odmítl. S počtem 14 zastupitelů byl na 15. zasedání ZM z funkce uvolněného místostarosty odvolán. Tím všech 14 zastupitelů vyjádřilo nespokojenost s jeho prací.

   Při hledání řešení, které bylo politicky průchodné a akceptovatelné u všech zastupitelů, vzešel návrh na volbu dvou neuvolněných místostarostů, kteří si uvedené agendy rozdělí a vzájemně se budou doplňovat. Následně proběhla volba dvou nových neuvolněných místostarostů. Společná odměna (jeden plat neuvolněného místostarosty) byla rozdělena mezi dva nové neuvolněné místostarosty. Na žádost nově zvolených místostarostů byla jejich společná odměna ještě ponížena o 25 %. Krátce řečeno, dva neuvolnění místostarostové stáli město měsíčně zhruba o polovinu méně než měsíční odměna jednoho uvolněného odvolaného místostarosty. Hlavním důvodem snížení odměny nově zvolených místostarostů byla úspora finančních prostředků pro město Lomnice nad Lužnicí.

   Musíme konstatovat, že po krátkém čase naše spolupráce s bývalým starostou začala být složitá. Na naše opakované dotazy k řešení vzniklých problémů a situací, bývalý starosta většinou nereagoval.

   Jsme přesvědčeni a za tímto tvrzením si i stojíme, že jsme funkci místostarostů zastávali svědomitě a zodpovědně. Mnohdy až nad rámec povinností pramenících z této funkce. Správu údržby majetku města (SÚMM) jsme převzali. Bohužel jsme nečekali, že SÚMM je v tak neorganizovaném a chaotickém stavu. O této situaci jsme neprodleně informovali bývalého starostu. A to i vzhledem k tomu, že SÚMM je organizační složka města, za jejíž provoz odpovídá ze zákona starosta města. A to bohužel bývalý starosta až do své rezignace nероchopil.

   Jsme si jisti, že naši občané nás často potkávali v různých částech města, a proto i sami nás informovali o zjištěných závadách a nedostatcích. Tyto jsme se snažili průběžně odstraňovat se zaměstnanci SÚMM, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a pomoc. Zaměstnancům SÚMM jsme pravidelně sestavovali plán údržby našeho města.

   Nařčení, že nás přestalo bavit vykonávat funkci místostarostů, snad nemůže bývalý starosta myslet vážně. A rozhodně nás nepřestalo bavit pracovat pro město, a to i v době pracovní neschopnosti bývalého starosty. A rozhodně jsme se ničeho nezalekli. Naopak jsme se museli zabývat neodkladnými záležitostmi, které bývalý starosta dlouhodobě neřešil. 

   Přijde nám potupné a ponižující obhajovat naši práci pro město tím, že zde budeme jmenovat a vypisovat za dobu 8 měsíců veškeré činnosti spojené s výkonem funkce neuvolněných místostarostů. Nicméně seznam máme připravený.

   Kdo z občanů si chce dát tu práci a najde si v Alternativě článek ze dne 29. 5. 2014 s názvem „Strašně nerad mrhám penězi“ – rozhovor s p. Baštýřem, objeví shodu se současnou situací, byť s jiným koaličním partnerem. Cit.: „Proto v posledním roce, roce a půl došlo k velkým rozkolům... Nedokázali jsme si jako dospělí lidé sednout a všechno si v pěti lidech vyříkat. Prali jsme špinavé prádlo na veřejnosti. To není můj styl. “...

   Závěrem chceme říci, že naše rezignace nebyly v žádném případě důvodem k bezvládí, jak uvádí v rozhovoru bývalý starosta! Ve vedení města po naší rezignaci zůstali 3 členové ze Spolku pro zdravou Lomnici.

   Nezdá se vám zvláštní, že týden po naší rezignaci podal rezignaci i bývalý starosta? Mohl se přeci dle jeho slov z rozhovoru spojit s lidmi, kteří něco umí! Stačilo zvolit pouze 2 nové členy rady města!