Jdi na obsah Jdi na menu
 


Událost, která se stala rozbuškou výměny ve vedení města?

22. 2. 2022

Lumír Šarman, 8. února 2022

Naše město zažilo, pokud jde o politiku, docela rušný podzim. Stačí si pročíst poslední příspěvky na těchto stránkách a člověk se zhruba zorientuje ve „výměně stráží“, která nastala. Jaká událost na Lomnici ojedinělé události odstartovala? Byl to jeden soudní proces, respektive to, co následovalo po vynesení rozsudku.

mikado-ge9528952e_640.jpg

   Jméno Richard Soukup bude určitě minimálně některým čtenářům povědomé. Asi nejvýraznější bylo jeho působení na městském úřadu v Lomnici za časů starostky Novákové (2010-2014). Pan Soukup zůstal zaměstnancem úřadu i po odchodu paní Novákové. Koncem ledna 2019 se rozhodl požádat o rozvázání pracovního poměru dohodou, a to s pěti odstupnými platy. To je velmi zvláštní. Odstupné se většinou vyplácí pracovníkům, kteří jsou propouštěni, jako „odškodné“, nikoliv těm, kteří si o odchod sami řeknou. Město v zastoupení starosty Petra Baštýře takovou dohodu celkem pochopitelně odmítlo.

   Podle všeho bylo po výše uvedené události pro vedení města nepředstavitelné, aby Richard Soukup pro město dál pracoval. Rada města proto začátkem léta pověřila starostu Baštýře a ten poslal 4. července 2019 panu Soukupovi výpověď pro nadbytečnost. Problém nastal při doručování výpovědi. Soukup byl v té době na dovolené. Paradoxně jí měl nařízenou od města – svého zaměstnavatele. Po pokusu o osobní doručení do Lužnice byl nakonec doporučený dopis s výpovědí uložen na poště a pan Soukup dostal domů výzvu k vyzvednutí. Protože si dopis nevyzvedl, byl mu po uplynutí zákonné lhůty vhozen do schránky a mělo se za to, že tím je výpověď doručená a nabývá platnosti.

   Richard Soukup si to nemyslel. Zažaloval město a žádal soud o zrušení výpovědi. Po rozsudku okresního soudu, který to odmítl učinit, se odvolal k soudu krajskému. Ten v Českých Budějovicích 30. září 2021 rozhodl mimo jiné takto: „Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně̌ dospěl k závěru, že výpověď z pracovního poměru ze dne 4.7.2019 nebyla žalobci jako zaměstnanci řádně doručena, z tohoto důvodu dosud nenastaly účinky této výpovědi z pracovního poměru a žalobce se nemůže žalobou domáhat vyslovení její neplatnosti. Richardu Soukupovi bylo uloženo zaplatit výdaje řízení, něco přes 10 tisíc korun.

   Při odchodu ze soudu napadl Richard Soukup bývalého starostu Petra Baštýře, který byl následně po dlouhou dobu v pracovní neschopnosti, zastupovali ho místostarostové, a nakonec došlo ke kompletní obměně vedení města.

   Současná situace je tak docela zvláštní. Podle rozsudku odvolacího soudu se zdá, že je Richard Soukup stále zaměstnancem města a svůj boj ještě neprohrál, zatímco vedení města, které se ho snažilo propustit, už je minulostí...  

   Rozsudek odvolacího soudu si můžete stáhnout zde.