Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lomnická pouť 2018 v kostele

5. 7. 2018

Kateřina Orlová, 2. května 2018

Je zajímavé, jakou sílu a přitažlivost mají poutě. Slovo pouť evokuje putování, pout.jpga skutečně původně znamená chůzi, cestu, cestu přes potoky, močály a bažiny. Pouť si lze tedy představit jako strastiplnou, obtížnou cestu s povznášejícím cílem. Lidé tradičně putovali a ještě dnes často putují do nábožensky významných míst, kde čerpají povzbuzení a naději, děkují za minulé a prosí o další sílu.
   V křesťanství se poutě namnoze vážou k svátku patrona, jemuž je zasvěcen kostel. Bývá to velká událost a sláva, na niž se scházejí (sjíždějí) příbuzní a lidé z blízkého a dalekého okolí. Snad proto k pouti patří hojnost jídla, radostné zábavy a kratochvílí. A velmi často bývá dnes těžištěm poutě právě zábava, lunapark a veselá společnost.
   Letos připadá pouť v Lomnici přesně na svátek Narození sv. Jana Křtitele, jemuž je zasvěcený farní kostel. Jan Křtitel je významný židovský prorok z 1. století, předchůdce Ježíše Krista. Vedle kolotočů, trhu a pouťové zábavy tedy k slavnosti patří i dění v kostele.
   Kostelní sbor Kos zahraje a zazpívá při poutní mši svaté, která se koná kostel.jpgv neděli 24. června v 10 hodin, dva mešní celky. Na místě ordinária („neměnného zpěvu“) to bude Karpatská mše od evangelického kantora, varhaníka a skladatele Ladislava Moravetze, Čecha, který pochází z Rumunska a žije na Moravě. Proměnlivou hudební část mše, tzv. proprium, bude tvořit známá Truvérská mše od Petra Ebena (1929–2007).
   Kostel bude otevřený a volně přístupný v neděli od 9:30 do 18 hodin. Stane se však též součástí sobotního Setkání rodáků. V sobotu bude otevřený od 13 do 19 hodin, přičemž v 13:30 a v 18:00 se Kos návštěvníkům představí několika písničkami.
   A tak se o víkendu 23. a 24. června vedle společenství a zábavy na Farské louce v blízkém sousedství otevře i kostel, do něhož vás tímto srdečně zvu.