Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anketa – jaký pro Vás byl rok 2018 a co očekáváte od roku 2019?

1. 1. 2019

Požádal jsem některé lomnické osobnosti o to, aby zhodnotily svůj uplynulý rok a pak se zahleděly na dalších dvanáct měsíců, které nás čekají v roce 2019. Postupně zveřejňuji došlé a neupravené odpovědi a všem, kteří odpověděli, za sebe i za čtenáře děkuji!  
 Lumír Šarman

zima.jpg

Roman Bílek, obvodní lékař

Dobrý den všem, kteří jste otevřeli tyto stránky.
   Byl jsem osloven autorem stránek Alternativy se žádostí o zhodnocení roku 2018 a výhled – očekávání v roce 2019, tak takto činím a doufám, že Vás nebudu nudit nebo iritovat. Pokud by se tak stalo, přeskočte článek a věnujte se jiné, bohulibé činnosti.

Hodnotit uběhlý rok 2018 před koncem roku se nemá. Zbývá totiž ještě pár dní a může se stát mnohé, ale přesto tak učiním.  
   Předně bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, rodině, ukázněným pacientům i spoluobčanům za spolupráci, trpělivost a nervy, pomoc i podněty v celém roce. Ty, které jsem nepotěšil prosím o shovívavost, neboť i já mám nervy jen jedny a znáte mě. Nejsem si vědom, že bych někomu ublížil, doufám, že jsem řadě lidí pomohl.
   Uplynulý rok patřil k těm hektickým.  Jednak v rovině zdraví, kdy jsem po předchozím roce plném zvratů a nepříjemných událostí začal fungovat opět na 100%  a až na výjimky mě zdraví nezradilo a začal jsem nabírat síly.  Zaplať bůh za to.
   V ordinaci, jak jste si všichni všimli, pracujeme v relativně novém složení. Mám již téměř kvalifikovaný zástup, máme novou sílu na rehabilitaci.  Ne každé město má to štěstí, že jsou v obci dva lékaři. Suchdol marně shání, Velenice to čeká, Chlum stejně, v Budějovicích je poptávka veliká... prostě doktoři chybí a lepší to nebude.  Vím, že každému vonět nemusíme, ale má možnost jezdit do Třeboně 10 km, Veselí 11 km, nebo kamkoliv jinam… Máme tisíce pacientů a nestěžujeme si a řada čekatelů na uvolněná místa je ne zrovna krátká.
   Změnili jsme také formu působení na s.r.o., což bylo značně náročné organizačně a časově.  Pro pacienta to ovšem nic nemění. Ale pro nás, jako složku to znamenalo hodně. Času, peněz, nervů...
Stejně zabrat nám dal nový systém psaní receptů. Pacientům to přineslo výhody v podobě možnosti zasílání receptů přes SMS nebo e-mail, recepty mají novou formu. Finančně nás rozhodnutí státu stálo desetitisíce korun a kýbl nervů, ale tak to v životě chodí.
   Stejně tak Zákon o ochraně osobních údajů.  Podobná epizoda, která je finančně náročná, ale pacientům i nám přinesla jen komplikace.  
   Co se týká ordinace, máme nové vybavení – diagnostický ultrazvuk, s kterým se učíme zacházet a do budoucnosti nám ulehčí a zrychlí diagnostiku. Ke zkvalitnění péče přispěla diagnostika tzv CRP test, který nám pomáhá určovat, jak akutní a velký zánět je v organismu a zda nasadit či nenasadit již antibiotika.  Připravujeme také možnosti odběru krve „z prstu“ na odebírání vzorků u pacientů s ředěním krve tzv QUICK. ...Výhodou za bolestivé bodnutí do prstíku bude znalost výsledku okamžitě tzv. v minutách a odpadá druhá návštěva lékaře pro výsledek.  Rozhodnout se bude moci pacient sám, zda píchanec nebo přijít dvakrát.
   Další překvapení si ponecháme zatím pro sebe, abychom neslibovali a nesplnili. Ne všechno totiž můžeme realizovat tak, jak bychom chtěli.
   Co se týká ostatních oblastí života, asi čekáte, jak se vyjádřím k volbám?  Nechce se mi to komentovat. Volby dopadly tak, jak dopadly a já doufám, že jsme tentokrát vsadili na správné koně a zklidní se celková situace ve městě a začneme v klidu žít normálně.

Co se týká výhledu do budoucna?  
   Dcera, lékařka bude dělat atestaci a věřím, že ji zvládne bez problémů. Já si přeji osobně jediné, aby mi vydrželo zdraví a práce mě bavila tak, jako dosud.  Přál bych si více občanské i pacientské ohleduplnosti a tolerance. Život je krátký a proč si ho komplikovat?

Proto do Nového roku, nejen ten první den, ale do celého roku tak přeji všem lidem dobré vůle hodně zdraví, pohody a štěstí.   
                                                                                      Váš Dr. Roman Bílek a kolektiv

 

P. Josef Stolařík, farář
 
Vážení čtenáři časopisu Alternativa,
stojíme na konci roku 2018, a jak tomu bývá v takových okamžicích, bilancujeme a hodnotíme uplynulé dny, týdny a měsíce. Můžeme se ptát: Jaký byl pro nás uplynulý rok? Jak vypadal, kolik času si věnoval službě lásky pro bližní?
   Čas, to je drahocenný poklad a příliš rychle utíká. Čas, to je míra našeho života, míra našich skutků. V čase, který nám Pán Bůh dal, můžeme konat dobro nebo zlo.  Měla by zde zaznít vážná otázka: Cos vykonal – to se ptej sám sebe, když se zpět zadíváš na svůj život.
Jeden moudrý poustevník kdysi řekl: „Nauč se správně hodnotit svůj včerejšek, a tak se naučíš zvládnout i svůj zítřek.“ A tak bude záležet na tom, jak jsme žili, čím jsme naplnili svůj pozemský život. Jde o hodnocení našich smyslů myšlenek, gest, pohledů, řečí – a především našich skutků.
Dnes se máme upřímně ptát každý sám sebe: Obohatil jsem svůj život a okolí láskou, porozuměním, dobrotou, větší důvěrou. Anebo jsem chtěl ze života jenom brát, a ne do něj vkládat?
   A tak máme dost důvodů, abychom při tom účtování uplynulého roku pokorně prosili za odpuštění. Mnohé mohlo být v našem uplynulém roce lepší, kdybychom byli méně bezohlední k lidem kolem sebe. Mnoho mohlo dopadnout lépe, kdybychom byli méně malomyslní, méně váhaví.

Nový rok vždy přináší kus nové naděje, ale i nejistoty.
   Poděkujme Bohu za všechno, co jsme obdrželi a s důvěrou vykročme do nového roku. Kéž nás Pán vede v novém roce svou pevnou, a přitom laskavou, dobrotivou, něžnou a milosrdnou rukou. Nový rok bude lepší než ten starý, jestliže my budeme lepší než ve starém roce.

Dovolte, abych Vám vyslovil upřímné přání: k Vánocům klid, radostnou pohodu a spokojenost a do nového roku pevné zdraví, dobré zázemí a vše dobré, a my křesťané si přejeme Boží požehnání.

 

Jana Mlnaříková, ředitelka Základní a mateřské školy

Jaký byl pro Vás rok 1018? Tuto otázku jsem dostala v posledních dnech a myslím na ni každý den. Rok 2018 pro mě totiž nebyl dobrý. Na jedné straně jsem mnohé měla – práci, kterou mám velmi ráda, školu, kterou miluji, kolektiv spolupracovníků, kterých si vážím, a spokojenou rodinu s vnoučaty, která mi působí mnoho radosti. Zdánlivě důvod ke spokojenosti se životem, ale jen do okamžiku, než udeří nemoc a všechno změní, přehází priority a donutí člověka sáhnout si na úplné dno. Bohužel, právě to měl tento rok připraveno pro mě a znamenal náročnou a vyčerpávající  léčbu. Díky lékařům byla úspěšná.
   Co pozitivního rok přinesl? Poznání lidských vztahů, které člověku pomohou těžkou situaci překonat ve škole i doma. Obrovskou podporu a pomoc mého manžela a celé rodiny. Vděčnost Osudu, který mi vrátil všechno, co pro mě znamená štěstí.

   Co očekávám od roku 2019? Přála bych si především, aby mě po celý rok provázelo zdraví, neboť bez něj člověk nemůže být  ani šťastný, ani spokojený. Přála bych si, aby se dobře dařilo lomnické škole a jejím žákům, aby se v ní žáci i jejich učitelé cítili dobře. Doufám, že k tomu přispěji svým podílem i já.

Především pak přeji všem Lomnickým do roku 2019 pevné zdraví, děkuji jim za podporu, kterou jsem od nich cítila. Ať je to rok pro nás všechny úspěšný a šťastný!

 

Petra Brychtová, ředitelka Hospice sv. Kleofáše

V roce 2018 jsem od jeho začátku zajela dosti na hlubinu. Prožívala jsem určitou vyčerpanost po pěti letech provozu neziskové organizace, která se rozvíjí a roste. Nedostávalo se mi úlevy v podobě větších finančních jistot na provoz, nových zaměstnanců apod. Potvrdila se mi slova mého oblíbeného autora Marka Orka Váchy – „Strom, který má nést ovoce, musí být prořezán – podobnost s našimi životy je až děsivá – ztrátami rosteme.“
    Během jednoho měsíce jsem potřebovala třikrát služby našeho hospice pro mou rodinu. Během krátkého a intenzivního času doprovázení a prožívání ztráty blízkých jsem znovu získala prosté svědectví a z něho plynoucí tolik potřebnou motivaci vydržet a službu mobilní hospicové péče dále ukotvit v našem regionu jako běžně dostupnou. Pro hospic sv. Kleofáše začal a i nadále to je další rok služby v rodinách, ale i rok vyjednávání a přípravy velkých projektů a v podstatě dospívání celé organizace i paliativní péče jako takové.
   Prožila jsme poměrně nepracovní, krásný letní čas s našimi dětmi – venku pod stanem a s přáteli. Pobyt v přírodě je velkou inspirací a zastavením se u pomyslné studny, která posiluje a občerstvuje.  Nyní v adventu se nám také podařilo zpomalit tempo doby, která kolem nás běží tak rychle. Raduji se z takových dní, kdy zase o něco intenzivněji žiji prostě a jednoduše tady a teď.
   V souvislosti se 100. výročím založení naší republiky přicházelo a přichází mnoho podnětů k přemýšlení. Uplynulý rok a jeho události mě utvrzují v mém přání pro nás všechny, pro naše město, pro naši společnost, pro naše společenství: Do dalšího roku bych si přála potkávat se v duchu demokracie tak, jak ji výstižně popsali mí přátelé – demokracie, která s sebou přináší v lidských vztazích a při společném jednání prvek laskavosti, otevřené kritické myšlení a dávku rozumné osobní odvahy tak, abychom se chtěli méně dohadovat – to znamená prosazovat jen sebe sami a nejlépe se uměli jen a pouze dohodovat – to znamená hledat společně dohodu. Jestli se toho dočkám v roce příštím, nevím, spíše asi ne. Namísto planých očekávání se budu aktivně snažit toto každodenně žít.

                                                                         S úctou a přáním dobra Petra Brychtová

 

Marcela Božovská, vedoucí souboru Javor a Javoráček, knihovnice

Každý rok, který mi je dán beru tak jak jde a bylo tomu tak i letos. Některý den přinesl drobné radosti, jiný zase starosti. A to jak v soukromém, tak i pracovním životě. Ale měla jsem vlastně šťastný rok. Mne ani mé nejbližší nepotkaly žádné katastrofy, mohli jsme být spolu a věnovat se našemu společnému koníčku, folkloru a muzice.
   Společnou radost jsme si nadělili v souboru Javor natočením prezentační video nahrávky, která je umístěna na našich webových stránkách. Dalším pozitivem jsou nové „přírůstky“ v dětském souboru máme a celkem třiadvacetkrát se naše soubory představily a reprezentovaly důstojně Lomnici na různých slavnostech a festivalech. Což si myslím není zase tak málo, když si připočítáte ještě zkoušky, jsme vlastně pořád v blízkém kontaktu.

   Nový rok přinese vždy nějaké novinky. Určitě budu ráda za klidné všední dny, nepohrdnu šťastnými událostmi a snad se dokážu vyrovnat i s nepřízní osudu.
   V knihovně budeme od půlky ledna půjčovat krom knih a časopisů nově také stolní hry. Těšíme se na setkání při besedách a posezeních s dětmi i dospělými. Připraven je zajímavý kulturní kalendář již tradičních akcí a také pár novinek, ale to určitě zaregistrují všichni, kdo mají zájem o život ve svém městě.

   Děkuji, že jste mne oslovil a dovolím si Vás a také Vaše čtenáře pozvat na první významnou akci roku 2019. Nenechte si ujít 21. Městský společenský ples v sále Ponědraž. Taneční orchestr, cimbálová muzika, světelná show, bohatá tombola čeká jen na dobře naladěné návštěvníky.

zima-2.jpg

Kateřina Orlová, překladatelka, vedoucí sboru KOS

Jaký byl pro mě rok 2018? V osobním životě moc dobrý. Plynul rychle bez nepříjemností a přinesl mi hodně radosti. Na konci srpna se nám narodilo první vnouče Vojtěch. Sestřenici se narodil po mnoha letech manželství klouček Vítek. A tetě a strejdovi se začínají vracet vnoučata, s nimiž se nesměli dlouhé roky vidět. Naše rodina byla tedy obdarována dary nejdražšími.
   Rok 2018 plynul rychle od jedné práce ke druhé, mezi nimiž jsem s manželem prožila několik víkendových rekreací a týdenních dovolených, při nichž jsme objevovali kouty naší země, chodili po Krkonoších a Alpách a navštívili Izrael.
   Prožila jsem mnoho hezkých chvil s kamarády a s kostelním sborem Kos.
Při pohledu na politickou a společenskou situaci mne v tomto roce provázel pocit zmaru, frustrace, pesimismu a smutku. Dospívám k závěru, že nastává doba, kdy se s bohatnutím několika jedinců vracejí opět k systému vlády mocných jednotlivců, kteří mají všechno a všeho mají hodně.

   Co očekávám od roku 2019? Vědomě neočekávám nic. Mám několik tajných tužeb. Některé tužby nejsou tajné, ale jsou neuskutečnitelné, například aby ten rok plynul pomaleji. Ráda bych, aby bylo u nás doma všechno tak, jak je dosud.
   Při pohledu na politickou a společenskou situaci neočekávám už vůbec nic.

 

Marek Baštýř, Pekařství MPM

Rok 2018 byl pro mne a firmu hodně hektický. Stejně jako doba byl i můj rok hodně rychlý a plný změn. Dost věcí se podařilo, něco bohužel nevyšlo. Můj život se točí kolem firmy a rodiny. Také se aktivně snažím hrát stolní tenis v DTJ Kondor, kde se nám snad povede udržet ve skupině l. okresního přeboru.
S manželkou letos oslavíme dvacáté páté výročí svatby a radost mi dělají i mé dvě děti, které obě úspěšně studují vysoké školy.

   Pro rok 2019 bych si přál, aby byl o trochu klidnější, aby se dařilo firmě a abychom byli zdraví.

Všem svým blízkým, našim zaměstnancům, zákazníkům a občanům Lomnice přeji pevné zdraví, štěstí a úspěch v tom novém roce 2019.

 

Petr Krejník, Železářství Krejník

Rok 2018 byl pracovní, náročný, ale spokojený.
Do nového roku spíše než očekávám, tak přeji všem hodně štěstí a zdraví. Obzvláště pak lidem mně blízkým.