Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaký byl rok 2016 pro Vás a lomnické osobnosti?

31. 1. 2017

Lumír Šarman, 28. prosince 2016
Rok 2017 už nervózně přešlapuje na startu, aby mohl vyběhnout do závodu na 365 kol, který začne tuhle neděli. Rok 2016 už, trochu unaveně a tak, jako všichni jeho předchůdci, právě dobíhá do cílové rovinky svého závodu. Upírá na nás svůj pohled a na ty, kteří se zrovna dívají jinam, občas vykřikne: „Hej ty, člověče, tak jaký si měl rok?“
   Oslovil jsem několik lomnických osobností s žádostí o zhodnocení roku 2016. Někteří z oslovených byli opravdu struční, jiní naopak. Všechna hodnocení najdete níže. Nejdříve ale nabízím rychlou anketa. Zkuste to bez velkého přemýšlení a rychle odpovězte jako ve škole:

 

Miniaplikace

Karel Zvánovec, starosta města

Úvodem se nemohu nedotknout současné mezinárodní situace, která bez pochyby dopadá i na naši společnost. Je zcela evidentní, že migrační situace, konečné a trvalé mírové řešení na blízkém východě je poměrně a značně vzdálené. Řekl bych, že závažným problémem je nekoncepční řešení a převažuje zde osobní zájem velmocí. Vždy je lépe předcházet příčinám problémů než pak komplikovaně řešit jejich důsledky. Jistě by toto chtělo hlubší rozbor, ale jsem přesvědčen, že situace se dá řešit důsledným a jednotným přístupem k danému regionu, nepodporovat válečné strany jak vojenským materiálem, tak i finančně. Důležitá je i otázka budoucího uspořádání tohoto regionu.
 
Jak vnímám rok 2016 u nás v Lomnici nad Lužnicí?
Byl to druhý rok volebního období, který byl zaměřen na pokračování plnění našeho koaličního volebního programu. Mohu velmi pozitivně ocenit pracovitost rady města a pracovní nasazení zaměstnanců městského úřadu.
   Kromě jiného jsme se pustili do rekonstrukce městského úřadu, takže se zhoršily pracovní podmínky. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří navštívili městský úřad a pochopili složitost rekonstrukce.
   Jako úřad se snažíme řešit požadavky žadatelů tak, jak nám umožňují zákonné normy a určitě chceme být vstřícní a ochotní problém řešit. Ne vždy ovšem můžeme vyhovět, například když žádost nesplňuje předepsané náležitosti, ale i přesto se snažíme poradit a pomoci danou problematiku vyřešit.
   Obecně vždy říkám, pokud chce občan nebo kdokoli jiný něco řešit, či slyšet názor, je nejlépe řešit to přímo na městském úřadě a ne, že někde někdo něco říkal. Můžeme tak předejít nepříjemným nedorozuměním.
   Na rok 2017 připravujeme řadu akcí – od projektových dokumentací i přes investiční záměry. O všem vás budeme postupně informovat. Rok 2016 byl opět náročný, bohužel někdy zbytečně složitý v mezilidských vztazích.

 

Petr Šafář, místostarosta města

Jedním slovem hektický. Celý rok 2016 uplynul velice rychle a nebylo příliš volného času. Z pozice místostarosty jsem se snažil přispět svým názorem k dalšímu rozvoji města a stále musím říci, že poznávám složitosti chodu samosprávy města. Vedle úspěšně dokončených investičních akcí, schváleného územního plánu, připravenosti oprav místních komunikací a dalších aktivit, vidím také řadu úskalí jak získat podporu pro jejich realizaci a účast na nich. Ve sportu jsem rád za dokončení přestavby kabin na fotbalovém hřišti. Vlastní hodnocení všech veřejných aktivit nechám na ostatních.
Všem čtenářům Alternativy přeji hezké Vánoce a pevné zdraví do nového roku.

Petr Krejník, místostarosta města

Rok 2016 se příliš nelišil od těch předchozích a ze svého pohledu ho hodnotím jako pohodový. Rodina je zdravá, nejbližší též, v tomto ohledu si jen přeji, aby to tak vydrželo co nejdéle. Radost nám v únoru tohoto roku udělala dcera svým úspěchem na zimní olympiádě mládeže. Jako příjemnou záležitost beru založení „B“ týmu mužů v TJ, ke kterému se povedlo dojít po dlouhých letech. V našem městě cítím klid, pohodu a budu jen rád, pokud se tímto směrem bude ubírat i nadále.   

Jana Mlnaříková, ředitelka Základní a mateřské školy

Říká se, jaké si to uděláš, takové to máš. Když se ohlédnu za končícím rokem, budu ho hodnotit pozitivně. Pracovně asi největším strašákem byla inkluze, na niž jsme se připravovali již od jara. Získali jsme 1 000 000Kč z EU a tím můžeme poskytnout žákům dvě asistentky a různé formy doučování a rozšiřování dovedností. V osobním životě drobné radosti vyvážily běžné lidské starosti. Tedy si myslím, že rok 2016 byl úspěšný.

Marcela Božovská, vedoucí souborů Javor a Javoráček

S koncem roku si přejeme navzájem vše dobré a lepší. Většinou zazní větička: „Ten příští rok bude určitě lepší!“ Člověk, který rokem tak nějak propluje bez velkých starostí a změn tato slova možná bere jen jako frázi. Je kolem nás stále víc těch, kteří to ale myslí upřímně, protože uplynulé týdny a měsíce jim nepřinesli nic moc dobrého.
   A jaký byl tedy ten můj rok 2016? Vlastně dobrý. Pořád mám své blízké, mám zaměstnání, které mne naplňuje, své záliby stále mohu rozvíjet a udržovat. To co mne během roku tížilo vyvážily okamžiky radostí.
   Knihovna má stále své čtenáře, začalo chodit trochu víc dětí a naši senioři nám stále zachovávají přízeň. Co víc si může knihovnice přát?

Karel Vávře ml., podnikatel

Jaký byl rok 2016? Všichni kolem mne jsou zdraví a v pořádku. Takže v tomhle směru šťastný. V pracovním životě takový – jaký si zasloužím. To za mne nikdo jiný neovlivní. V tom, co se v Evropě a okolí děje, plný změn a zvratů. Pečení holubi dolítali. Doba bezstarostného blahobytu končí. Evropská populace zapomněla, co nám naši předkové vybojovali a vybudovali. Jaké útrapy a úsilí je to stálo. Takže to nás, nebo další generaci čeká znovu. Pokud se ohlédneme do historie, vše se opakuje a přichází v různých periodách. Tak nám držím palce, ať jsme zdrávi, šťastni a spokojeni i v budoucnu.
    Život je velmi trpělivý učitel. Pokud se nepoučíme, vždy nám přidá další lekci.

Miroslav Řepa, zastupitel

Pro někoho byl rok 2016 dobrým, vydařeným, pro někoho rokem špatným.  To ať si každý posoudí dle svého.   Pro mě nebyl rok 2016 až nějak výjimečný, v osobním ani pracovním životě se nic výrazného nezměnilo, ale jsem moc rád za zdraví své rodiny a blízkých a totéž přeji všem lidem.  Chtěl bych hlavně poděkovat všem, kteří mě po celý rok podporovali. Ať už to byla rodina nebo přátelé. Možná to bylo často i za cenu nemalých obětí a veškeré jejich pomoci si velice vážím.
V tomto roce také proběhly krajské volby, které vyústily ve zvolení staronového hejtmana Jirky Zimoly. Touto cestou chci ještě jednou poděkovat všem, kteří přišli k volbám a volili naše kandidáty, kteří jistě budou pracovat ve prospěch občanů našeho kraje.  V tomto směru bych chtěl apelovat na všechny občany, aby snažili chodit k volbám a využili tak jednu z mála příležitostí, jak ovlivnit dění v obcích a městech, či politiku státu.  V příštím roce budou volby do parlamentu ČR.
 V místní politice bych v krátkosti okomentoval nedávno schválený schodkový rozpočet na rok 2017. Jako jeden z největších otazníků tohoto rozpočtu vidím, že je schválen jako výrazně schodkový. Bohužel, tento schodek není plánován na investice města (všichni víme a vidíme, jaký má město vnitřní dluh vůči svým občanům, především ve stavu místních komunikací a chodníků), ale na neustále se zvyšující provozní náklady města v řádech miliónů korun na paragrafech komunální služby a činnost místní správy. V tomto trendu je čerpán i současný rozpočet s řadou rozpočtových změn.  Domnívám se, že tyto prostředky by se daly využít daleko efektivněji.  Více se, ale nebudu ke komunální politice vyjadřovat, máme před sebou nejkrásnější svátky v roce, tak proč si je kazit.
Přeji všem krásné a šťastné vánoční svátky, hezké poslední dny v roce 2016 a do roku 2017 spoustu zdraví a osobní pohody.

Jiří Kos Lomnický

Když bilancuji uplynulý rok, pokaždé ho hodnotím slovy, že v něm bylo většinou dobře, tu a tam hůř a že se o tu spokojenost musí každý zasloužit sám. Ten letošní byl pro mě hodně zvláštní, protože s ním pořádně zahýbal osud. Také mi přinesl příjemné události i smutné okamžiky, ale tentokrát dokonale přeřadil moje dosavadní životní priority.
   Tím velice příjemným bylo určitě uvedení Troškova filmu Strašidla do kin, na kterém jsem se podílel jako autor a setkání s velice zajímavými lidmi na premiérách v Českých Budějovicích a v Praze.
   Velkou tragédií v životě každého je odchod milovaného člověka z tohoto světa.  A mě právě osud připravil o nejmilejší osobu v mém životě – mojí maminku. Pak ještě nepříjemné zdravotní problémy, které vyústily v operaci srdce a já poznal, co je na světě nejdůležitější. Je to zdraví a lidi kolem nás. Proto všem známým, příbuzným a spolupracovníkům z LD-okna děkuji za podporu a pomoc, které se mi od nich v tomto roce dostalo a přeji jim veselé svátky Vánoční a úspěšný Nový rok 2017.

Kateřina Orlová

Jaký byl rok 2016? Rychlý a krátký. V soukromí s kousky smutku a sem tam nějakou tou ztrátou. V mém pracovním životě produktivní a snad i smysluplný. Pro mě štědrý na dobré lidi. V Lomnici stabilizovaný a pracovitý. V české zemi klidný, pokojný, úspěšný, vesměs politicky korektní. Ale taky rozhazovačný, rozdávačný a neohleduplný k potřebným a chudým zase trochu víc než kterýkoli rok předtím (jistěže pod pláštíkem takzvané sociální pomoci). Zase jsme přišli o kus osobní zodpovědnosti. Ve světě namnoze nekorektní. Zbytečné hodnotit mnohokrát hodnocené, vyjmenovávat mnohokrát jmenované, lkát nad mnohokrát oplakaným. V přírodě zase trochu víc varovný.
   Jaký to asi byl rok v informační a médii ovládané éře? Informací máme přehršle, ale ve skutečnosti toho víme asi tolik, kolik věděli obyvatelé planety před vynálezem knihtisku. S tím rozdílem, že tenkrát lidé žili v blahé nevědomosti, dnes musíme zapojit hodně bystré kritické myšlení, abychom se nenechávali balamutit. Takže poctivě vzato úplně přesně nevím, jaký byl právě uplynulý čas v prostoru, který jsem nemohla obsáhnout vlastními smysly. Právě proto, že toho všichni tolik „víme“.
   Jisté je to, že v naší zemi byl rok 2016 dalším rokem v životě těch šťastných, kteří jsme se dožili jeho konce. Rok ve šťastné době ve šťastném koutě světa, v němž jsme mohli den co den jíst a pít, užívat tepla a střechy nad hlavou a dokonce jsme mohli pracovat, radovat se a starat se o sebe a o druhé.
  Jisté je, že to byl rok, za který chci poděkovat.