Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi lídrů jednotlivých kandidátek

8. 10. 2014

Lumír Šarman, 4. října 2014

Jak už jsem předem avizoval, dostali všichni lídři v pondělí 29. září pětici otázek, na které předem slíbili odpověď. Vzhledem k počtu lídrů a otázek jsem omezil celkový rozsah odpovědi na tisíc znaků, aby se odpovídající pokusili vytáhnout to nejpodstatnější. Termín pro zaslání odpovědí byl do páteční půlnoci.
   Jak to dopadlo? Do mnou stanovených podmínek se vešli jenom dva lídři. Karel Zvánovec a Vladimír Vácha. Hana Bicková odpověděla, ale rozsahem svého textu výrazně překročila stanovený limit, takže vám její odpovědi nabízím jenom ve mnou výrazně zkrácené verzi, abych nepoškodil výše zmíněné pány. Jiří Šteffl – lídr kandidátky ODS, mě odkázal na předvolební materiál svého uskupení a motto „méně slov, více práce“. Konkrétně neodpověděl. Vůbec žádná odpověď nakonec nepřišla od současné starostky Ivy Novákové.
   Následují postupně otázky a odpovědi (podle abecedního pořadí příjmení lídrů).

Jaké jsou tři největší priority, se kterými jde vaše uskupení do voleb?

H.Bicková (spojila otázky 1 a 2 dohromady)
   Snižování závazků z minulých volebních období. Dokončení rozpracovaných projektů a zakázek. Zlepšit komunikaci úřadu s občany a vrátit mezi nás všechny slušnost, pokoru, úctu k člověku. Investiční akce, u kterých to bude možné, chceme realizovat s využitím co největšího podílu dotací jak státních, tak krajských. Tzn., že budeme usilovat o co nejnižší zatížení městského rozpočtu. 

Karel Zvánovec
   Nechci hovořit pouze o třech prioritách. LKNK zpracoval ve svém volebním programu komplexně potřeby našeho města a předložil ho k posouzení občanům. V našem programu je deset oblastí, ve kterých nabízíme řešení. Všechna považujeme za důležitá.

Vladimír Vácha
   Naší hlavní prioritou je obec pro občany, tj. ať občané více rozhodují. Druhá priorita - vše co souvisí s místními komunikacemi – opravy silnic, chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst a zajištění kvalitního osvětlení ulic. Třetí priorita – větší podpora místních spolků.

Máte představu, jak budete realizaci těchto priorit financovat?

Karel Zvánovec
   Určitě, představu máme. Chceme využít zkušeností z let minulých. Bude však třeba zefektivnit chod úřadu, získat přehled o příjmech a výdajích společně s hospodárným využitím dotačních titulů.

Vladimír Vácha
   Na první prioritu není třeba velkých prostředků.  Na druhou prioritu musíme ušetřit kvalitními opravami, které se nemusí opakovat. Dále např. instalací úspornějších světel a vypínáním částí osvětlení (střed Palackého náměstí, osvětlení radnice atd.). Na podporu spolků lze peníze v rozpočtu sehnat.

S kým chcete po volbách v zastupitelstvu spolupracovat, aby se vaše plány staly realitou?

Hana Bicková (spojila dohromady tuto a poslední otázku)
   Spolupráci vidím samozřejmě napříč celým politickým spektrem zastupitelstva, které vzejde z nacházejících voleb. V tomto případě by v mnoha záležitostech odpadly zbytečné dohady, neznalost věcí související s danou problematikou a z toho vyplývající „výstupy“ na zastupitelstvu města. Jsem připravena a ochotna spolupracovat s každým, kdo bude mít zájem poctivě pracovat, poradit a pomoci.

Karel Zvánovec
   Případná koalice bude sestavena samozřejmě po volbách. Budeme požadovat vzájemný respekt, průnik volebních programů, demokratický přístup a slušné jednání.

Vladimír Vácha
   S lidmi se kterými se můžeme v klidu domluvit a kteří budou mít obdobné cíle. V současné době jsem ani neviděl volební programy všech stran. Další velkou neznámou je to, kdo se do zastupitelstva dostane. Vždyť ani já nemám jistotu zvolení.

Proč byste se měl(a) zrovna vy stát starostou/ starostkou města?

Hana Bicková
… Jsem člověk, který chce hledat ta nejlepší řešení problémů, napravovat nesprávná a nešťastná rozhodnutí… Za svou silnou stránku považuji umění jednat s lidmi bez ohledu na jejich nejen politickou příslušnost a to jak na „poli“ politickém tak ekonomickém.  Ve svých 51 letech se cítím být silná, zkušená a připravená navrátit do našeho města slušnost, pozitivní náladu, dobré „sousedské“ vztahy a poctivou práci. 

Karel Zvánovec
   Nabízím zkušenost, znalost prostředí, kvalitní zabezpečení výkonu samosprávy a státní správy, ochotu naslouchat potřebám občanům a hájit jejich zájmy. Chci společně s kolegy vrátit městu prestiž, zastavit jeho současnou morální devastaci, a především se zasadit o trvalý rozvoj našeho města.

Vladimír Vácha
   To, že jsem na prvním místě kandidátky, neznamená, že chci být starostou města.  Jsem realista a předpokládám, že naše sdružení nezíská většinu.  Pokud budeme mít aspoň tři zastupitele, byla by možná i nějaká koalice.
 

Budete v zastupitelstvu podporovat konstruktivnější atmosféru?

Karel Zvánovec
   Nejen v zastupitelstvu. Musí se zlepšit výkon volených výborů ZM a jednání RM. To, co předvedla současná koalice, se již nesmí opakovat. Konstruktivní kritika opozice se nesmí brát jako házení klacků pod nohy.

Vladimír Vácha
   Pokud zastupitelstvu budu, tak jí určitě podporovat budu. Snažil jsem se o to i v současném zastupitelstvu.  Hádkami a osočováním se k rozumnému výsledku nedostaneme.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář