Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč volím knížete

26. 1. 2013

Kateřina Orlová, 13. ledna 2013

 orlova.jpg

Odpověď je jednoduchá: Protože nemáme krále. Protože kníže je šlechtic, u něhož předpokládám šlechetného ducha. Protože v zemích, kde dosud působí králové a šlechtici, je vyspělá demokracie a převládá v nich velkodušná a ušlechtilá občanská společnost. Protože šlechtické rody se naučily po staletí dobře hospodařit, Schwarzenbergy nevyjímaje. O čemž se dá v prostředí české kotliny, dnes již téměř dokonale sekularizované a šlechticů zbavené, o nás, vzešlých z pracujícího lidu, přinejmenším diskutovat. Protože se šlechticové museli za staletí naučit starat o majetek a lidi, kteří jej spravovali a pracovali s ním. Protože jejich životy měly a mají přesah, nejen v té hrubé hmotě majetku, ale v uspořádání malých rodových společností a v duchu, bez nějž by nic z toho nebylo možné. A protože o tom všem mě přesvědčuje i náš kníže.
Je pravdivá výtka Karla Schwarzenberga vůči Miloši Zemanovi, že patří minulosti. Pravdivá je i výtka opačným směrem, že Karel Schwarzenberg patří k současné vládě. Vládě velmi nepopulární, která ale tak trochu sklízí a konečně se snaží uklízet to, co zaseli Václav Klaus a Miloš Zeman při svém společném spravování této země na přelomu tisíciletí.
Je pravda, že Karel Schwarzenberg je starý, je však s podivem, že to nevadí mladým voličům. Ostatně je známo, že kalendářní věk není jediným věkem, který nám odtikává vyměřený čas. V mých očích je mladší než jeho protikandidát tím, že je příslibem nového směřování země, nového zaštítění, nadhledu, velkorysosti a stmelujícího prvku.
Knížete volím, protože v něm vidím důstojnou, aristokratickou, pokrokovou, pomazanou hlavu státu.