Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popelnice a vraky

28. 2. 2011

Kateřina Orlová

Zdá se, že odpadová politika v Lomnici zabírá v činnosti vedení města a životech občanů velké místo. Měla jsem za to, že odpady jsou v Lomnici již vyřešenou záležitostí a další debaty kolem sběrného dvora či zřízení kompostárny mi připadaly přebujelé. Dost je starostí s odběrem a prodejem druhotných surovin. Odvoz popelnic v dvojnásobné frekvenci je námětem do diskuse. Mnoha domácnostem předchozí frekvence dostačovala, nevím však, jak to řešili celá léta ti, kteří musí v zimě odstraňovat popel z kotlů. Pro ně je častější vyvážení nepochybně přínosem. Ne všichni souhlasí s plánovaným rozmístěním nádob na separovaný odpad. Jsou nutné v malém městě s obrovským sběrným dvorem, kde se třídí i pytlíky podle barev? Nejsou žádnou okrasou, bývá kolem nich nepořádek, třídění nebývá dokonalé. Znamená to kromě vstupní investice další náklady s odvážením a dalším tříděním. Samozřejmě jsou značným ulehčením pro obyvatele bytů, kteří nemají mnoho prostoru pro tříděný odpad doma, pro starší občany, kteří mají do sběrného dvora daleko. Suma sumárum je však pravděpodobně třeba počítat se značným zvýšením výdajů města na odpadové hospodářství. Náklady na služby posádky a vozu vyvážejícího popelnice jsou podle předpokladů značně vysoké, přibudou náklady na nádoby na tříděný odpad. Že by nikdo nevyužil častějšího odvozu popelnic a nevyhazoval i odpad, který byl nucen předtím třídit? Že by se do sběrných nádob sebralo tolik odpadu navíc, že by byl jeho prodej přínosem pro městskou pokladnu? Předběžnou ekonomickou rozvahu již jistě provedl ekonomický úsek města a finanční výbor, skutečný výsledek poznáme časem.
Nejasnosti jsou též kolem služebního automobilu. V Usnesení 388/16/R 2010 stojí, že rada města navrhuje pořízení jiného osobního automobilu a pověřuje ekonoma, aby příslušnou položku zapracoval do rozpočtu na rok 2011. V Lomnických listech č. 1 2011 se dočteme, že zastupitelé si při schvalování tohoto rozpočtu nevšimli, že se „počítalo s penězi na nákup nového auta pro úřad“, třebaže „nákup auta nikdo neschválil“. V dalším čísle LL již paní starostka potvrzuje, že jezdí na služební cesty vlastním autem. Co je optimální? Zakoupit služební auto, jezdit na vlastní náklady a sponzorovat tak státní správu, nebo proplácet cestovní náhrady? I to nepochybně ekonom města a finanční výbor posoudili nebo posoudí. Zkušenosti však svědčí o tom, že firma, jejíž nezbytnou podmínkou přežití je ekonomická neztrátovost, pořizuje služební vozy, než aby proplácela cestovní náhrady.
Možná by bylo vhodné projednat návrh na častější zasedání zastupitelstva, protože novinek a otázek je po obměně vedení města zákonitě mnoho a z poslední doby víme, že na veřejné setkání občanů a zastupitelů je jeden večer jednou za čtvrt roku málo. Zajímalo by mne například, kdo provedl personální audit na IKS, nerozumím skutečnosti, že ředitelce školy byl uprostřed školního roku odebrán osobní příplatek za špatnou komunikaci s orgány města (Usnesení 18/1/R/2011). A dalších otázek by se přes dobrou komunikaci města s občany jistě našlo víc.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář