Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHARITA nebo LEDAX?

Hana Bicková

V Lomnických listech jsem zjistila, že autorem článku – Charita nebo Ledax, který jsem si přečetla na stránkách ČSSD, je MUDr. Roman Bílek. Chtěla jsem na něj reagovat ihned, ale na internetu je bez podpisu, takže nebylo s kým komunikovat.
Nyní už tu možnost mám a sděluji a ptám se na následující: pane doktore:
- na zastupitelstvu jsem měla mnoho otázek týkajících se pečovatelské služby, ale uspokojivých odpovědí na ně se mi opravdu nedostalo (ostatně vše je přeci evidováno – nahráno – možná?)
- nechápu, proč ironizujete písemnou přípravu dle Vás tzv. tribunů lidu?, ale je to nejspíše z důvodu, že vy sami – vedení a rada MěÚ – jste nebyli schopni zajistit pro všechny zastupitele tu správnou písemnou přípravu pro jednání zastupitelstva města, které se díky vám a tomu bohužel stalo opravdovým fiaskem.
ledax.jpgDále si ve výše uvedeném článku pokládáte otázku – cituji: „Co je to pečovatelská služba?“ – To se zřejmě v Lomnických listech ptáte sám sebe anebo žádáte odpověď od občanů?
Protože odpověď, kterou (si) na výše uvedenou otázku dáváte – je z velké části Vaším výmyslem. A navíc – v odpovědi – Vašem vysvětlení dané problematiky pletete až do konce článku páté přes deváté.
Větu, kterou mimo jiných, v Lomnických listech uvádíte – cituji: „Uznejte sami, že platit někomu, kdo má ve městě řadu příbuzných, za donášku oběda 4 000 Kč, nebo dokonce 2 x 4000 Kč je hodně velký luxus!“ – požaduji po Vás vysvětlit. V tomto případě má totiž nezasvěcený čtenář článku pocit, že občané, kteří využívají pečovatelskou službu – odkudsi (z MěÚ nebo od Ledaxucharita.jpg nebo od odboru sociální péče nebo od někoho dalšího?) dostávají za donášku oběda 4 000 Kč nebo  8 000 Kč? Pane doktore, to je přeci nehorázná lež a Vy to dobře víte. Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste objasnil, jak jste Váš výše uvedený výrok  myslel. A uvedl věci – informace na pravou míru.
Protože podle Zákona č. 108/2006 Sb. – ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách – je pečovatelská služba toto:
§ 40
Pečovatelská služba
§40 (1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
§40 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Proto bych Vás chtěla požádat, abyste mi sdělil další číslo zákona, vyhlášky, prováděcího předpisu … event. nějakého jiného právního dokumentu, podle kterého v Lomnických listech popisujete pečovatelskou službu, a hlavně, kde se mluví v této souvislosti o příbuzných (řadě příbuzných) ve městě. 

A ještě jsem chtěla Vás, pane doktore,  chtěla požádat, zda-li byste mohli uvést finanční částky, za které  budou občanům poskytovány Vámi a paní starostkou nazývané a prezentované nadstandardní služby od Charity?

A právě z výše uvedených důvodů považuji za nezbytné, aby se všichni občané měli možnost seznámit s pojmem – sociální služba a pečovatelská služba. Z tohoto důvodu níže uvádím některé části Zákona 108/2006 Sb. (v pozdějším znění – Zákon 206/2009 Sb.).
Kdo z občanů by měl o celé znění zákona zájem – mám ho k dispozici a ráda ho poskytnu (bezplatně) komukoliv.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář