Jdi na obsah Jdi na menu
 


S Petrem Šafářem o TJ Tatran a spolupráci s městem

22. 6. 2017

"V žádném případě bych se nezlobil, kdyby se našli jiní další, kteří by chtěli pokračovat."

 

Rozhovor s Petrem Šafářem

 

Na posledním jednání zastupitelstva v březnu tohoto roku, zastupitelé o jeden hlas neschválili převod majetku největší lomnické sportovní organizace TJ TATRAN na město. Šlo už o několikátý pokus ze strany vedení města a tělovýchovné jednoty. Situace je o to zajímavější, že obě vedení jsou personálně hodně podobná. O pozadí chystaného převodu a důvodech, které k němu vedly, jsem si povídal s místopředsedou TJ TATRANU a zároveň místostarostou našeho města Petrem Šafářem.

O jaký majetek se vlastně jedná?
TJ TATRAN vlastní budovu číslo popisné 556, kterou tvoří kabiny, kuželna a byt petr-2.jpgsprávce, a takzvaného starého hřiště vedle ní. K tomu vlastní ještě část přilehlých pozemků. Tento majetek by tělovýchovná jednota všechen převedla bezúplatně na město a pak si ho zpětně dlouhodobě pronajala.

Co je hlavním důvodem mnohaleté snahy TJ TATRAN o dohodu s městem týkající se převodu jeho majetku?
Pro Tatran jako sportovní organizaci je velkou zátěží zajišťovat údržbu areálu. Vedení se skládá z lidí, kteří ve svém volném čase vytváří podmínky pro sportovní činnost ve městě – fotbal, kuželky, nohejbal, kondiční cvičení dívek, žen a mužů. Administrace fotbalových soutěží je stále složitější a náročnější na čas a převodem majetku by se alespoň v části zjednodušila.

Platí členové TATRANU příspěvky?
Platí. TJ je součástí České unie sportu (ČUS), což je nástupnická organizace ČSTV. Fotbalovými soutěžemi je ve Fotbalové asociaci České republiky (FAČR). Podmínkou pro získávání příspěvků od těchto organizací je minimální členský příspěvek 500 Kč na člena ročně. K tomu je u fotbalistů nutno přičíst příspěvek 200 Kč pro FAČR, který je odveden do ústředí. TATRAN se také aktivně zapojuje do grantových titulů, které vypisuje MŠMT, FAČR, nebo Jihočeský kraj, kde je možnost získat příspěvek na provoz, sportovní vybavení a činnost.

Takže peníze, které vyberete od členů na činnost a údržbu majetku nestačí?
To nepokryje náklady – největší položkou jsou energie. Vedle těchto peněz je největším příjmem příspěvek od města, který tím vytváří podmínky pro udržení sportovních zejména fotbalových soutěží jednotlivých věkových skupin. Máme družstva mladší a starší přípravky, mladších žáků, starších žáků, dorostu a dvě mužstva mužů. Soutěže také hrají kuželkáři – muži a dorost.

A tak město trvale finančně TJ TATRAN podporuje.
Ano, příspěvek od města nám pomáhá financovat naši činnost včetně údržby majetku a zároveň v tuto chvíli dofinancovávat velmi potřebnou rekonstrukci fotbalových kabin a zateplení celé budovy.

Jak velká je podpora, kterou od města dostáváte?
Například letos je příspěvek 360.000 Kč. TATRAN má v posledních letech 220 – 230 členů, z toho je 110 členů do 18 let.

Jak to bylo dříve?
V minulosti býval příspěvek i mnohem nižší a také pomáhali více financovat lomnický sport sponzoři.  Dnes je máme také, ale v mnohem menší míře. Bohužel tento způsob financování se ze sportu vytrácí. Nejvyšší vedení českého fotbalu dobré pověsti nepomáhá spíše naopak. A v Lomnici mnoho firem není …

Chápu-li to dobře, tak za poslední roky upadla pověst fotbalu a odešli sponzoři. Změnila se nějak podpora sportu ze strany státu?
Myslím, že ne zcela přesně. Své nepříjemné záležitosti má většina sportů (hokej – případ Růžička, volejbal – zpronevěra na svazu atd.), takže se rozhodně nejedná jen o pověst fotbalu, ale je pravda, že pokud sponzoři odchází, zasáhne to nejprve nás jako nejmenší jednoty.
Jinak podpora ze strany státu se v posledních letech změnila výrazně. V první řadě stát změnil status Sazky, která byla finančním zázemím českého sportu a peníze, které se odvedou z hazardu celkově posílá na obce do jejich rozpočtů, kde zastupitelstva určují jejich konkrétní využití. To je cesta základní, kterou se stát vydal a ponechal tak na obecních zastupitelstvech starost o podporu sportu ve své obci. Druhou cestou je získávání prostředků z MŠMT, FAČRu, Jihočeského kraje a dalších, kde jsou vypisovány různé dotační tituly na sportovní akce, činnost nebo vybavení. Není však nikde dáno, že musíte nějaké dostat.

Proto jste tedy v TJ Tatran došli k závěru, že darujete svůj majetek městu, a to se pak o něj bude starat a vám ho prakticky bezplatně a na dlouhou dobu pronajme?
To v žádném případě. O převodu majetku jednáme již, pokud si dobře vzpomínám, tak osmým až devátým rokem. Možná to není tolik v povědomí a je dobré si to znovu připomenout. Důvody ze strany TJ jsem již říkal. Ze strany obce si myslím, že bude mít jednoznačně možnost ovlivňovat sport v obci. Jednak výší příspěvku, který sportovní organizaci přiřkne. Jednak má ve smlouvě možnost roční výpovědní lhůty, kterou by mohla uplatnit, pokud by nebylo schopno město se s TJ domluvit.

V roce 2015 TJ Tatran zrekonstruoval hlavní budovu ve svém areálu. Kde na to získal prostředky?
Nejdříve se podařilo získat dotaci na zateplení od Státního fondu životního prostředí a následně v roce 2016, po velmi dlouhé době se TJ podařilo uspět v grantu MŠMT a tím vyřešit problém v nevyhovujících šatnách pro soupeře, opravit kuželnu a celkově zhodnotit a opravit budovu. TATRAN si na svůj podíl vzal úvěr, který čtvrtletně splácí. Po vypršení doby udržitelnosti projektu tj. po 10 letech bude také převedena na město, čímž bude převod a zpětný pronájem dokončen.

Někdo by se mohl zeptat, proč by město mělo takto významně podporovat zrovna TJ TATRAN. Zvláštní situace navíc je, že přední funkcionáři Tatranu jsou zároveň i vrcholnými představiteli města – vy, starosta i druhý místostarosta města.
Vedení TJ je volený orgán, kde jednotliví členové působí dobrovolně a zadarmo. Nikdo z nich nic v TATRANU nevlastní. Jediné co mě osobně ve vedení TATRANU drží je určitá setrvačnost. V žádném případě bych se nezlobil, kdyby se našli jiní další, kteří by chtěli pokračovat. A klidně se zeptejte i ostatních, všichni by rádi předali své povinnosti jiným. To, že má TATRAN bohatou historii přece není jen zodpovědnost vedení, budoucnost je v tuto chvíli na rodičích a prarodičích dětí, které v TATRANU sportují teď.
Město naší velikosti by mělo mít sportovní organizaci – partnera, která je garantem sportovní činnosti. To, že je to historicky TATRAN, ale nemusí být podmínkou. Vytvoří-li se jiná s novými ochotnými lidmi, nabízet a získat širší a lepší sportovní podmínky pro veřejnost bude tím garantem ona.

V čem kromě samotného sportu vidíte přínos TJ TATRAN?
Kolektivní sport znamená pro rozvoj dětí velké plus. Naučí se třeba prohrávat, hledat si místo v kolektivu, spoléhat se na druhého. V tom je kolektivní sport asi nezastupitelný. My se v TATRANU navíc snažíme, aby náklady, které rodiče musí vynakládat, byly co nejnižší. Je to v místě a všichni rodiče, kteří se chtějí zapojit do trenérství, vedení mužstev, pomoc s dopravou na venkovní utkání a vůbec chtějí sportovat, mohou. Takto vznikl v Lomnici nohejbal, ale může být také volejbal, atletika …

Co se stane, když ani na příštím jednání zastupitelstvo návrh na převod a následný pronájem majetku mezi městem a TJ TATRAN neschválí?
Nevím. Nechci příliš předjímat černé scénáře, ale ochota lidí dělat něco pro jiné se snižuje. Svým způsobem je to vyjádření se k práci vedení TATRANU a k TATRANU vůbec. Osobně to vidím jako zrcadlo vztahu mezi městem a TATRANEM. Usnesení zastupitelstva tím řekne, zda to chce nebo nechce. Na jednotlivcích v TATRANU pak bude, zda a jak to dál budou chtít dělat, kolik svého volného času budou investovat do zachování chodu. Může se změnit celá současná podoba – nevím, bude to otázka opravdu pro každého člena. Důležitá je podpora všech aktivních trenérů, vedoucích mužstev, organizačních pracovníků, administrátorů a vedení, protože to je záruka současného stavu. A to je úloha města i jednotlivých občanů.

Rozhovor vedl Lumír Šarman

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář