Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s Vladimírem Augstenem, místostarostou Lomnice nad Lužnicí

15. 2. 2019

1. část

Rozhovor vznikl 31. ledna 2019, tázal se Lumír Šarman

5. listopadu 2018 jste se stal poprvé v historii našeho města uvolněným místostarostou. Jak po 86 dnech od zvolení vnímáte svou roli?
Vnímám ji jako náročnou. Oblastí, které do ní spadají, je bezpočet. Těch uplynulých 86 dní bylo docela hektických, protože jsme se s panem starostou museli seznámit se spoustou informací. Do toho ještě přišly Vánoce a konec roku. Předpokládám, že to ještě nějakou dobu náročné bude a pak si to bude postupně sedat do standardních kolejí.

Ve velké politice se nově zvoleným funkcionářům dává 100 dnů hájení. Dokážete si představit, že za 14 dní, které vám do 100 dní zbývají, zvládnete vše, za co odpovídáte, navést do standardního režimu?
Ano i ne. Pokud jde o zásadnější věci, které mám na starosti, jako je třeba odpadové hospodářství a jeho restrukturalizace, tam asi 100 dnů stačit nebude. Nicméně seznámit se s děním na úřadě zvládnu i vzhledem k tomu, že jsem tu před lety v jiné roli působil.

augsten-1.jpg

Jak moc se potkává realita funkce místostarosty s představou, kterou jste předtím měl?
Myslím, že se to docela shoduje. Očekával jsem, že to bude náročné a že oblastí, kterým se budu věnovat bude hodně. Údržba bytového fondu, péče o zeleň, zimní údržba komunikací a pak odpadové hospodářství, které si představuji trochu jinak, než jak bylo doteď nastaveno – to jsou oblasti, které mě zaměstnávají. Bytový fond není v ideální kondici, toto se mi potvrdilo. Zde jako stavař možná vidím nedostatky více než nestavaři.

Kolem zřízení postu uvolněného místostarosty byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva docela bouřlivá diskuse. Mohl byste shrnout důvody, které vaši koalici vedli k tomu, že navrhla a prosadila uvolněného místostarostu?
Zaprvé tu byly ekonomické argumenty. V minulosti tu byli 2 místostarostové, kteří dostávali odměnu. Teď je tabulková odměna uvolněného místostarosty kolem 48 tisíc hrubého. Pánové místostarostové pobírali dohromady v minulém období, pokud si to dobře pamatuji, 12 a 8 tisíc korun odměny. Navíc jsme ke konci minulého roku zrušili funkci vedoucího organizační složky města, tudíž se započítáním i této odměny dojde k úspoře.
   Druhé hledisko bylo odborné. Považuji se za technika a rád se této oblasti budu podobně jako v minulosti věnovat, což jsem dělal už jako referent, když jsem na městském úřadu před pár lety pracoval. Z jedné strany jsem teď volený reprezentant, z druhé člověk s technickými schopnostmi, který povede organizační složku.

Co všechno teď máte na starosti?
Vedení organizační složky Správa a údržba města s 8 zaměstnanci. To znamená vedení sběrového dvora, údržbu komunikací, údržbu zeleně, správu bytového a nebytového fondu a majetku města. Další oblastí jsou investiční akce a ve spolupráci s panem starostou dotační tituly. Nějaké představy jsme měli před volbami a ty teď porovnáváme s reálnými možnostmi.

Když jste argumentovali ve prospěch uvolněného postu místostarosty, zdůrazňovali jste lepší starost o majetek města. Co byste v tuto chvíli rádi dělali v této oblasti jinak?
Starost o nemovitosti, které jsou v majetku města. Troufnu si říct, že některé bytové domy jsou v docela neutěšeném stavu. Konkrétně třeba číslo popisné 438 naproti Edenu. Zde doposud nejsou vypořádány majetkové vztahy, existuje duplicita vlastnictví. Město díky tomu nechtělo v minulosti do domu investovat. Pak jsou to ostatní objekty, některé v lepším, jiné v horším stavu.
   Dále se chceme zaměřit na údržbu a opravy komunikací a chodníků, věc, která je v každém samosprávě velmi důležitá.

Kdo sleduje aktuální dění zaznamenal, že proběhlo jednání s majiteli domů v Nádražní ulici. Připravujete její rekonstrukci?
Zde se jedná o chodníky, veřejné osvětlení a možná i parkovací stání pro auta, jejichž realizace bude podmíněna souhlasem poskytovatele dotace. V tuto chvíli jsme před podpisem dohody se společností, která nám bude organizačně zajišťovat výběrové řízení. Předpoklad je, že bychom někdy v první polovině tohoto roku, možná v letních měsících rekonstrukci zahájili. Otázkou je, jak to bude s ochotou a kapacitou stavebních firem, potenciálních dodavatelů. Situace na trhu příliš nenahrává investorům. Ceny jsou vyšší oproti době, kdy se tvořila dokumentace. Máme přislíbenou dotaci 8,5 milionu korun. V souběhu by měla proběhnout výměna krytu vozovky Správou a údržbou silnic až na hranici Kolenec. Do měsíce, dvou budeme vědět víc.

Z Nádražní ulice vybíhá ulice Sochorova a je tu také konec Nádražní ulice u vlakového nádraží. V obou těchto ulicích neproběhla za posledních 15 let žádná podstatnější investice do jejich povrchu. Myslíte na ně?
Pokud jde o Sochorovu ulici, proběhlo na konci minulého roku veřejné jednání s jejími obyvateli. Podkladem byla studie připravená minulým vedením. Na základě připomínek, které padly, jednáme s projektanty, kteří by byli schopni vypracovat projektovou dokumentaci. Tu zatím uložíme tak říkajíc do šuplíku a v momentě, kdy získáme dotaci, ji vytáhneme a můžeme stavět.
   Analogicky budeme pracovat na dalších ulicích a projektech. Nádražní ulici bychom rádi protáhli až k ulici Na Papírně, zde chceme vytvořit křižovatku k připravované průmyslové zóně, která je v územním plánu. Zároveň chceme docílit toho, aby se značka začátku města posunula dále z města, před tuto křižovatku. Pak tu máme konec Nádražní u nádraží, Třeboňské předměstí v části směrem k farmě pana Moudrého, ulici Šalounská, kde je to trochu problematické vzhledem k zemědělským strojům, no a dále jsou tu ulice Zámecká, Zahradní a Sádecká. Tyto nyní interně diskutujeme a připravujeme projektové podklady, studie, které budeme následně veřejně projednávat.

Rozumím tomu správně, že podle toho, jak se bude dařit v získávání dotací, bude město postupovat při opravách ulic? Chcete mít připravenou dokumentaci předem, kterou pak vytáhnete a neztratíte čas jejím vytvářením.
Přesně tak. Samotná realizace je dnes méně náročná než její návrh, zpracování projektu a projednání s příslušnými úřady.