Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s Vladimírem Augstenem, místostarostou Lomnice nad Lužnicí, 2. část

4. 3. 2019

Rozhovor proběhl 31. ledna 2019, tázal se Lumír Šarman

 V úvodu jste zmínil změny v oblasti odpadového hospodářství. Všichni určitě zaznamenali, že už se několik týdnů vyváží popelnice každý pátek. Někteří s tím mají problém, druzí jsou rádi. Připomeňte mi hlavní důvod k tomuto kroku.
Jednotýdenní svoz byl ve volebním programu našeho koaličního partnera Spolku pro zdravou Lomnici. Byl spojený i dsc_0070--2-.jpgs myšlenkou, že by to bylo pro občany zdarma. My jsme přistoupili na kompromis. Svoz zdarma ne, ale za 200 korun na občana a 500 korun na rekreační objekt na rok, vyvážení každý týden ano. Troufnu si říct, že jsme vyjednali dobré finanční podmínky. Náklady nebudou ve srovnání s minulostí dvojnásobné, ale vyšší o nějakých 60 -70 procent. Spojili jsme se i okolními obcemi, které měli zájem na tom participovat.
   Druhou věcí je, že bychom rádi trochu upravili celé odpadové hospodářství. Občané ví, jak to chodí na odpadovém dvoře. Obsluha je navádí kam který odpad umístit. S odpadem tedy občan musí znovu manipulovat. Ukazuje se, že proto někteří občané na sběrový odpad neradi chodí. Raději využijí nádob na tříděný odpad rozmístěných po městě. To přináší další práci pro zaměstnance města.  Ne každý si je vědom skutečnosti, že to, co se každé pondělí a pátek sveze z celého města, následně zaměstnanci dotřiďují. Nemáme žádnou třídičku a dělá se to ručně, což není zrovna příjemná práce. V odpadu se najde ledacos. Chtěli bychom třídění odbourat, zadat externí firmě a náš personál využít pro jinou činnost. Už jsme se s panem starostou byli podívat na třídících linkách okolních společností a ta efektivita je na jiné úrovni. Na odpadech nelze vydělávat, ale návratnost by měla být vyšší, než je jak je to nastaveno nyní.

Lomničtí občané mají pro likvidaci i třídění odpadu jedny z nejlepších podmínek v širokém okolí. Je to podle Vás odměna za to, že Lomnice jako celek umí velmi dobře třídit a vytříděný odpad dál prodat, nebo jsou nové změny hlavně plněním volebního programu vítězné koalice?
Chceme, aby to pro občany bylo příjemné. Kdybychom měli jenom sběrový dvůr, asi by občané tak rádi netřídili. Chceme proto zachovat systém sběrných míst, kdy to má každý 200 nebo 300 metrů od svého bydliště. Provozní doba sběrného dvora je i nyní v zimě prodlužená jako v létě. K tomu je tu možnost týdenního svozu. Je na rozhodnutí každého, jak často si nechá popelnici vyvést. Pro občana to znamená přínos, z pohledu veřejného činitele tam vidím i možnost zefektivnění celého systému.
Předpokládám, že to dopadne tak, že pro nás třídění v budoucnu bude zajišťovat někdo jiný a my využijeme naše šikovné zaměstnance jinde.

Sedíme spolu v budově městského úřad. Kousek od nás je nefunkční kašna. Plánujete ji do léta nechat opravit?
Rozhodně. Již v listopadu jsme tu měli zástupce stavební firmy, která realizovala hlavní stavební část kašny. Konzultovali jsme různé možnosti opravy. Kašna by do léta měla fungovat v rozsahu, v jakém byla navržena, bez úprav. Kašnu necháme utěsnit a samozřejmě necháme opravit technologii.

To je určitě pro všechny dobrá zpráva. Ten, kdo tráví v létě na náměstí nějaký čas, si občas posteskne nad nedostatkem stínu. Lidé využívají zatím nepříliš vzrostlých lip, ale ty nestačí uspokojit poptávku všech. Chystáte něco v tomhle směru?
Zabýváme se tím a měli jsme to i v programu. Chceme náměstí doplnit vhodným mobiliářem a zároveň rozšířit plochu zeleně. K tomu patří i možnost zastínění. Přiznám se, že zatím nejsme ve fázi, aby byl na stole nějaký projekt. Primárně chceme opravit kašnu a pak doplnit mobiliář a zeleň tak, abychom zabránili přecházení mimo přechod a předešli možnému vběhnutí dětí od kašny do vozovky.

S tím souvisí i veřejné WC.
Současné toalety jsou funkční a udržované. Plánujeme další stavební úpravy na městském úřadu. Primárně v části, která je po vstupu vpravo. Pak se chceme věnovat i levé části, kde je bývalá klubovna Baráčníků a veřejné WC.

Jak vy jako politik vnímáte současnou náladu v Lomnici nad Lužnicí?
Dobře. Jelikož nejsem rodilý Lomničák, nejsem tak úplně zatížen historickými nebo příbuzenskými vazbami. Zaprvé to chápu jako výhodu. Na druhou stranu je to nevýhoda, když se rodilí Lomničáci o něčem spolu baví, já nevím, o co jde. Celkově mi přijde situace pozitivní, a to je i náš plán. Rádi bychom spolupracovali se všemi, všem spolkům chceme dát rovnou podporu. Spolupracovat budeme rádi i se všemi politickými subjekty.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle pro tento rok?
Úspěšně realizovat rekonstrukci Nádražní ulice. To nebude malé sousto. Druhou investičně náročnou záležitostí je rekonstrukce naučné stezky. Tam ještě nevíme, zda se nám to letos podaří. No a třetím cílem je fungovat tak, aby občané byli spokojeni, aby rádi chodili na úřad a abychom dokázali fungovat všichni dohromady. Na konci roku si pak popřát krásné svátky s tím, že se nám hodně věcí povedlo.

První část rozhovoru najdete v sekci Rozhovory