Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s Miroslavem Řepou - 1. část

"Nikam se necpu" - rozhovor s Miroslavem Řepou

otázky pokládal: Lumír Šarman, 21. března 2014

V posledních měsících se hodně vyhrotily vztahy mezi vámi a paní starostkou. Souhlasíte s tímto tvrzením?
Samozřejmě to také vnímám. Já k tomu nepřistupuji v osobní rovině. Jde o profesní věci a já se snažím vykonávat funkci zastupitele a člena rady tak, jak jsem do toho před lety vstupoval – s čistým svědomím. Vyžaduji si podklady pro kvalifikované rozhodování. Bohužel je mi získávání těchto informací přinejmenším ztěžováno. To můžu doložit na mnoha příkladech. Když musím jako člen rady žádat o informace s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím, tak je to smutné.
   Paní starostka tvrdí, že jsou zaměstnanci přetížení. Já mám bohužel podezření, že když žádám o informace přes podatelnu a je mi odpovězeno například za 15 dnů, tak se některé věci ještě upravují – dodělávají. 
 

Na začátku se zdálo, že vztah mezi vámi a paní starostkou funguje normálně. Proč došlo k tomu zhoršení?

   Příčin vidím několik. Ať na pozici starosty přijde kdokoliv, nemá to jednoduché. Proto dostala paní starostka rok hájení a volnou ruku, pokud jde o výběr zaměstnanců. Pak se, ale objevily problémy. Já už jsem tehdy požadoval informace například o dotacích. Byly problémy s akcí Budějovická nebo se sběrným dvorem. Na jednání našich zastupitelů jsme diskutovali o tom, jestli bychom měli něco udělat, protože jsme si uvědomili, že práce paní starostky neodpovídá našim společným cílům a záměrům, se kterými jsme do funkcí šli. Bohužel většina chtěla dát paní starostce další prostor.
   Teď se to prezentuje tak, že mám problém s panem Soukupem. Ano mám, ale do osobní roviny to staví paní starostka a pan Soukup. Pracovní pozice pana Soukupa není uvedena v organizačním řádu městského úřadu. Postupem času jsem nabyl přesvědčení, že pan Soukup dělá úplně vše a důsledku toho by měl nést za svou práci odpovědnost. Proto jsem opakovaně žádal informace k pracovnímu zařazení pana Soukupa v organizační struktuře městského úřadu včetně náplně jeho práce.  Do dnešního dne tyto informace nemám. Nevím ani, za jakých finančních podmínek tu pracuje, což sice nepovažuji za tak zásadní informaci v případě, kdyby bylo zjevné, jakou práci pan Soukup odvádí a byly viditelné její výsledky.
 

Iva Nováková vás opakovaně označila za viníka, který stojí za nefunkčností rady a vyzvala vás k odstoupení. Jaký je váš postoj po dvou týdnech od těchto prohlášení?

Práci radního jsem vždy chtěl vykonávat řádně, precizně a s vědomím vlastní odpovědnosti za správu věcí veřejných. Pro tuto práci a s ní související rozhodování jsem požadoval včasné, úplné a pravdivé informace, které by měl předkládat městský úřad řízený paní starostkou.
   Pokud jde o mé odstoupení z rady, rád bych zmínil, že podklady, které jako členové rady dostáváme, jsou hodně často neúplné a posílané na poslední chvíli. Například dnes, v pátek odpoledne, jsme dostali podklady k dvaceti osmi bodům, které máme projednávat příští středu. Paní starostky jsme se opakovaně ptali, proč tomu tak je. Jak se pak máme adekvátně připravit, zaujmout stanovisko a odpovědně rozhodnout?
   Paní starostka proti mně zpočátku nevystupovala. Dokonce kvitovala mou práci například ve Službách města. To se změnilo v posledním půl roce. Naše osobní vztahy jsou teď na bodu mrazu, ale nevychází z mé strany. Opakuji, že mě jde o profesní věci.

Neodpověděl jste mi na to, jestli zareagujete na výzvu starostky k vašemu odstoupení.

Řeknu to upřímně – zvažuji to. Vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby a potkávám občany, kteří se mě ptají, proč, když vytýkáme starostce neplnění usnesení rady a dalších úkolů spojených s její funkcí, s tím něco neuděláme. Ptají se mě kamarádi i naši voliči. Bohužel se na tuhle otázku strašně špatně odpovídá. Chtěl bych nejdříve tyto věci projednat s naší členskou základnou, to znamená místní organizaci ČSSD a našimi zastupiteli. Nechci vystupovat sám za sebe, něco navrhovat a být ten, kdo chce paní starostku někam vyštvat. Spíš jsem na ní apeloval, aby zvážila své další setrvání ve funkci z profesního hlediska. Na mnoha případech lze zdokumentovat, že nekonala tak, jak měla.

Stanovil jste si termín, do kdy chcete tuto záležitost uzavřít?

Navrhnu místní organizaci, aby rozhodla o tom, jestli nejenom já, ale i ostatní členové rady mají odstoupit.

Myslíte, že vám současná situace kolem rady města škodí jak osobně tak z pohledu místní organizace ČSSD a blížících se voleb?

Bohužel je to tak. Škodí nám to velmi, což mě mrzí. Před minulými volbami, když jsme místní organizaci zakládali, tak jsme chtěli některé věci změnit. Dělat jinou politiku než tu, která tady byla dvanáct let. Teď jsem hodně zklamán nejenom z přístupu paní starostky. Škodí mi to i v osobním životě a je to hodně nepříjemné. Na členské schůzi budeme také probírat, jestli bych měl být na budoucí kandidátce.  Otevřeně říkám, že se nikam necpu.
   Snažil jsem se něco udělat, a aniž bych se chtěl chválit, tak Služby města jsou toho důkazem. Od začátku mi s nimi z vedení města nikdo nepomohl a všechno jsem zařizoval sám s pomocí společnost Millen Ekonom s.r.o., který nám vede účetnictví. Ani jedna kontrola nezjistila nějaké pochybení.

Jak s odstupem hodnotíte své rozhodnutí zastávat zároveň funkci radního a ředitele příspěvkové organizace Služby města? Je vám to od začátku vyčítáno s poukazem na minimálně morální střet zájmů. Rozhodl byste se teď jinak?

Ne. Každý na to může mát svůj názor, ale já jsem už dříve jasně vysvětlil, že nejde o střet zájmů. Souběh oněch dvou funkcí není úplně na škodu. Věci, které se probírají na radě, mohu přímo z pozice ředitele komentovat. Pokud se o Službách na radě rozhoduje, já nehlasuji – to je možné dohledat. 
   Momentálně se to prezentuje tak, že na radě hlasují spolu Řepa, Bílek a Baštýř a na druhé straně je Nováková a Vácha. Lze ale dohledat, že rada takhle nehlasuje, hlasování se prolíná. To je jedna z pozitivnějších věcí vůči dřívějším dobám. Dál mohu poukázat třeba na sousední Třeboň, kde pan ředitel Technických služeb je rovněž členem rady města. Mají to i jinde. Nevidím tedy souběh mých dvou funkcí jako zásadní problém. A co se týká morálky, jak se říká: Ať si každý zamete před svým prahem.
 

Když jsem se před časem bavil s paní starostkou. Zeptal jsem se jí, jak hodnotí práci městského úřadu, rady a zastupitelstva. Vás bych se chtěl zeptat na hodnocení činnosti místí organizace ČSSD. Jak se díváte na to, s čím jste do minulých voleb šli a díky čemu jste zvítězili a na to, co jste skutečně dokázali? 

Momentálně ve mně převládá zklamání, ale když se podívám zpět, najdu i pozitivní věci. Paní starostka je ve svém rozhovoru jmenovala. Mohl bych podotknout, že tu byly i zvýšené náklady ze strany města. Jde o ulici Budějovickou, opravu mateřské školy, rekonstrukci sběrového dvora a další věci. Občany jsme zklamali, pokud jde o komunikaci s nimi a práci městského úřadu. Teď nemluvím o zaměstnancích, ale o paní starostce, jako o manažerce. My jsme jako rada mohli tyto věci korigovat, což se nepodařilo. Mimo jiné i proto, že usnesení z rady nejsou paní starostkou vždy plněna. K naší místní organizaci mohu poznamenat jen jediné, a to, že bych chtěl všem členům poděkovat za jejich činnost v MO.
   
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář