Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s Karlem Zvánovcem – 3. část (dokončení)

4. 2. 2019

Pojďme pryč od místních záležitostí k těm, které také hodně lidí zajímají. Jaký máte názor na Evropskou unii?karel-zvanovec.jpg
EU je dobrá myšlenka. Hlasoval jsem pro vstup a očekával, že se naše republika díky tomu posune pozitivním směrem. Na jedné straně se mi to splnilo. Objektivně vzato přispěl nebývalý přísun zdrojů k rozvoji v řadě odvětví, ať už to bylo životní prostředí, infrastruktura, podnikatelské aktivity apod. Otázkou je efektivita některých projektů. Teď zaznívají různé řeči typu vystoupit a podobně. Já si myslím, že to je nemožné. To, že by EU potřebovala změny, je všem jasné. Otázkou je, jak tento kolos modernizovat.
   Někteří čeští politici svádějí některé věci na EU, i když to není tak docela pravda. Podívejme se na okolní země jako jsou Maďarsko, Polsko, ale i další. Tyto země si dovedly vyjednat lepší podmínky než my. Dotace z EU budou pomalu ubývat a měli bychom zapracovat na zjednodušení procesu jejich vyřizování a orientaci a spoleh na vlastní síly. Přerozdělovací proces vždy sebou nese určitá úskalí. Byrokratickou zátěž, složitost a často i nehospodárnost

  V době, kdy jste starostoval našemu městu, existuje jedna silná linka. Tou je ochrana životního prostředí spojená se sběrem a tříděním odpadů. Proč to bylo pro vás tak důležité a jaký máte vztah k ochraně životního prostředí?
Od nepaměti mám k životnímu prostředí kladný vztah. Projděte se Lomnicí. Než jsme nastoupili na radnici, podařilo se předchozímu vedení zavést tady plyn. Ovzduší se výrazně zlepšilo. Bohužel to tehdy někteří občané nepochopili a dodnes se jim kouří z komína. Pak se jdete projít a čicháte štiplavý dým a zápach. Když jsme tvořili plán rozvoje města byla jednou z priorit starost o životní prostředí. Někteří lidé třeba říkali: K čemu čistírna odpadní vod? Jenže dnes by lidé měli obrovské problémy, kdyby vyváželi septiky jako za starých časů a stálo by je to hodně peněz.
   Následovalo odpadové hospodářství. Od začátku jsme byli velmi aktivní a zapojovali se do různých organizací, které vznikaly. Byli jsme i před takovými městy jako je třeba Třeboň, která společně s ostatními obcemi spíše vyčkávala. Vytvořili jsme systém a většina občanů ho přijala a pochopila. Postupně jsme systém zdokonalovali včetně svozu bioodpadu. Máme vyřešení i systém odbytu. Řada obcí si teď ztěžuje, že nemá odbyt pro svůj sebraný odpad. My to máme všechno smluvně zajištěné. Jako jedni z mála. Například tunu čirých PET lahví prodáváme zhruba za 10.000 korun. V Jihočeském okresním odpadovém přeboru 2018 jsme tak v našem okrese končili mezi nejlepšími.
   Když jsem četl volební programy před posledními volbami, tak mě zamrazilo. My jsme zavedli svoz odpadů jedenkrát za dva týdny. Když jsem si přečetl, že bychom se měli vrátit ke svozu každý týden, ptal jsem se autorů návrhu proč. Odpovědí bylo, protože jsme to slíbili ve volebním programu. To mě děsí. Než jsme z radnice odešli, pracovali jsme na koncepci rozšíření sběrného dvora a jeho vybavení tak, abychom dokázali ještě lépe třídit a vytvořit lepší podmínky pro zaměstnance sběrného dvora. Je to jasný trend v rámci EU. Spalovat nebo skládkovat by se mělo naprosté minimum odpadu.
   Ruku v ruce s odpadovým hospodářstvím jde i údržba majetku města. Když jsme nastupovali, byli prostředky na údržbu v rozpočtu minimální. Vytvořili jsme Lomnici Servis, ten se následně osamostatnil. Tato organizace pak spravovala majetek města. Myslím si, že tato firma pro město vykonala dobrou práci, i když byla nepodloženě kritizována. V roce 2014 jsme správu a údržbu majetku města svěřili organizační složce města. Jsem skálopevně přesvědčen, že to je nejjednodušší a nejefektivnější forma, jak to dělat. Avízovanou případnou změnu na jinou formu bych navrhoval nejdříve pečlivě zvážit a ekonomicky vyhodnotit. Vždyť jenom zrušení čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu bude zvyšovat náklady na likvidaci odpadu.   

Kde je dnes Lomnice ve srovnání s rokem 1998, kdy jste ji jako starosta přebíral?
Jsem přesvědčený, že se opravdu posunula. Přibylo 200 obyvatel.  Město je na špičce minimálně v okrese a daleko před sousedními obcemi, pokud jde o starost o životní prostředí. Tím se každý občan může chlubit. Pokud to někdo chce vidět, posunuli jsme se výrazně i v rozvoji a  údržbě majetku města. Proběhly velké investice do infrastruktury. Město má dnes vyřešené zásobování pitnou vodou poté, co dřívější vrty dosloužily. Jakékoliv další vedení města má na co navazovat. Spousta věcí je připravených.

Když by se vás někdo zeptal, jak vidíte Lomnici v roce 2040, co byste odpověděl?
Naše město je součástí chráněné krajinné oblasti a leží uprostřed krásné přírody. Lomnice by si tenhle půvab měla zachovat. Na druhé straně nesmí zapomenout na svůj rozvoj. V Lomnici byly  podniky jako  Jitona nebo Jipro. Byla to výroba, která sem patřila. Byla ekologická a poskytovala pracovní místa. Asi již není reálná jejich obnova. Bude zapotřebí vytvářet podmínky pro podnikatelské subjekty obdobného charakteru a velikosti, případně podniků zaměřených na nové technologie Pokud tady budou pracovní místa, nebude se Lomnice vylidňovat. Lomnice má svou průmyslovou zónu, se kterou je možné rozumně nakládat. Současná politika vše soustřeďuje do měst. Hodně prostředků proto míří do velkých měst. Přichází problémy s dopravou. Pokud se dále nebude posilovat politika rozpočtového určení daní menších měst a obcí, mohou na to tyto obce a města doplatit.
   Naše město by mělo vytvářet podmínky, aby přicházeli mladí vzdělaní a kvalifikovaní lidé a současní obyvatelé neměli důvod k odchodu. Je potřeba vytvářet podmínky pro podnikatelské aktivity, společenský, kulturní, sportovní a spolkový život. Další oblastí, o kterou je potřeba mít zájem, je trvalá a koncepční starost o starší spoluobčany. Neméně důležitou složkou je vytvářet odpovídající podmínky pro mládež a rozvoj školství.  Pokud tohle budoucí vedení města pochopí, bude mít Lomnice vyhráno.

Poslední dvě otázky. Měl byste pro jakéhokoliv budoucího starostu města nějakou radu?
Starosta by měl hodně naslouchat lidem a analyzovat názory. Nedat na jednoduché řeči a vážit kroky, které učiní. Starosta nejedná za sebe. Když něco rozhodnu špatně v rodině, odnese to moje rodina. Jako starosta mám ale zodpovědnost za celé město a neměl bych dělat unáhlené kroky.

Co je teď před vámi?
Chci si trochu odpočinout. Rozhodl jsem se dál nekandidovat a teď toho nelituji. Je potřeba nechat prostor dalším generacím. Chtěl bych si i trochu užívat. Chtěl bych poznávat krajinu kolem, protože řadu měst a obcí znám jenom z pohledu na jejich hřiště a sportoviště. Mám taky poměrně rozsáhlou knihovnu a chci se vrátit k některým knihám. Musím dohnat mnoho věcí v domácnosti. Baví mě zahrada. Rád bych také pomohl své dceři a zeťovi s podnikáním. Budu rád sledovat pozitivní vývoj v Lomnici.

Zbývající části rozhovoru najdete v sekci "Rozhovory".

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář