Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Když už člověk něco řekne, měl by za tím stát“

28. 7. 2014

Rozhovor s Petrem Šafářem

Lumír Šarman

Úvodem bych rád podotknul, že Petrovi jsem v rozhovoru tykal, protože se známe hodně let.
 

Když sleduji tvé chování, docházím k názoru, že si člověku koncensu – nemáš rád konflikty. Pletu se?
Nepleteš. Nejsem ten, kdo by šel do střetů. Na druhou stranu se snažím zachovávat integritu ve vystupování, nerad používám slova k tomu, aby se mlátila prázdná sláma. Když už člověk něco řekne, měl by za tím stát a měla by to být pravda.

Jak se ti tento nekonfliktní přístup osvědčuje při práci v zastupitelstvu?
Když jsem vstupoval do nynějšího zastupitelstva, chtěl jsem zlepšit práci na přípravě jednotlivých bodů před jejich schvalováním. Chtěl jsem, aby diskuse při jednání byla věcná. To se mi, bohužel, v žádném případě nepovedlo, a když se zamýšlím, jestli v zastupitelstvu pracovat dál, těžko si hledám zdůvodnění, protože se mi moje očekávání nepodařilo naplnit.

Zatím si vždycky kandidoval na kandidátce ODS a vždycky jako nezávislý. ODS měla před posledními volbami pověst strany, která na tom není úplně nejlépe, když to řeknu diplomaticky. Co tě vede k věrnosti značce ODS, která je dnes v podstatě živořící a málo významnou stranou?
Nechci převlékat kabát a kandidovat za líbivější seskupení jenom proto, abych se do zastupitelstva dostal, i přesto, že na malých městech není politická strana to hlavní, protože je to stejně nakonec o lidech. Tím, že je člověk na pravicové kandidátce – a ta byla v Lomnici vždycky jenom jedna – dává jednoznačně najevo svou názorovou ukotvenost. Taky tím signalizuji, že mi nejde o to za každou cenu se do zastupitelstva dostat.
   Ten kdo se mnou někdy na kandidátce byl, ví, že chci, aby fungovala zpětná vazba. Tohle politická strana umí: aby se scházela a probírala věci, které se na zastupitelstvu řeší. Pokud těsně před volbami vznikne nějaké uskupení a během roku se rozpadne, pak se její zvolený kandidát ocitne zcela bez kontroly a bez informace o tom, jestli ještě vůbec někoho zastupuje a plní volební program. To je další důvod, který mě nutí kandidovat za politickou stranu nebo hnutí, které dlouhodobě pracuje v daném místě.

Jsme skoro v závěru volebního období stávajících zastupitelů. Jak hodnotíš uplynulé čtyři roky v Lomnici?
Za ty čtyři roky se Lomnice z občanského pohledu posunula k menším aktivitám. Spousta lidí ztratilo zájem něco dělat -  veřejně, zájmově. Možná na to má vliv celospolečenský kontext.  Pokud jde o fungování zastupitelstva, nevidím příliš pozitivních věcí. Chyběla věcnost, korektnost a slušnost v rámci diskusí. Projevila se nejednotnost koalice. Komunikace s opozicí také nebyla dobrá. Došlo celkově k oslabení městského úřadu, zejména pokud jde o odbornou stránku.

Kdo za to nese největší podíl odpovědnosti?
Vedení města. To znamená rada a koaliční zastupitelé.

Když jsem se bavil se současnou starostkou, nabyl jsem dojmu, že ona je ta hlavní osoba, která řídí městský úřad. Ona najímá a propouští jednotlivé zaměstnance úřadu. Do jaké míry nese vinu za stávající stav MÚ paní starostka?
Je jasné, že styčným bodem mezi zastupitelstvem a úřadem je starosta. Jednoznačně je tedy hlavním činitelem. Na druhou stranu je tu rada, poradní orgán starosty.

V říjnu nás čekají nové komunální volby. Co by Lomnici nejvíce pomohlo, posunulo ji?
To je velice těžká otázka, protože v současné době opravdu nevidím vůdčí osobnost, která by dokázala dát dohromady jednotlivá politická nebo společenská uskupení dohromady, tak aby vzniklé zastupitelstvo mezi sebou dobře komunikovalo. Aby to posunovalo Lomnici ke světlým zítřkům. Z toho vyplývá, že bude na občanech, aby zodpovědně vybírali jednotlivé členy zastupitelstva, aby tam byli lidé, kteří se mezi sebou dokáží domluvit.

Je takovým člověkem bývalý starosta Karel Zvánovec?
Nejsem o tom přesvědčen.

Jsi zároveň opozičním zastupitelem a zároveň místopředsedou největší zájmové organizace v Lomnici – TJ Tatran. Co tento souběh přináší v tvé roli zastupitele?
Na jedné straně bych chtěl vyzdvihnout práci vedení TJ Tatran včele s Karlem Zvánovcem. Jenom dobrovolnému úsilí těchto lidí tahle velká zájmová organizace funguje a dává lomnickým občanům možnost sportovního rozvoje. Díky tomu že jsme v zastupitelstvu (K. Zvánovec a P. Krejník za LKNK, pozn. LŠ), tak jsme měli možnost věci ovlivnit do té míry, aby bylo fungování tělovýchovné jednoty zajištěno. Problémy, který tu už čtyři roky přetrvávají, je převod nemovitého majetku TJ Tatran na město a dořešení některých akutních investic. Pokud by nedošlo do budoucna k dohodě o podpoře mezi městem a TJ, bude to mít negativní důsledky. Všichni lidé dělají svou práci v TJ zadarmo, a pokud nebudou mít podmínky, tak jednoho dne odejdou.

Nejsem si jist, jestli si odpověděl na mou původní otázku…
K tomu, aby se člověk do zastupitelstva dostal, tak to podle mého názoru vyžaduje nějakou vlastní veřejnou aktivitu. Pod tím si můžeme představit nějakou jednoznačně politickou práci nebo aktivní členství v jakékoliv společenské organizaci. Pak je vidět, že daný člověk má ochotu něco dělat. Pokud tedy má člověk nějakou dvojroli, je to podle mě spíš podmínka vstupu do zastupitelstva. Pro mě je pozitivní, že se pro společenskou organizaci, jímž jsem členem, mohu snažit ovlivnit některá rozhodnutí. Vždycky když jsem se vyjadřoval na zastupitelstvu za TJ Tatran řekl jsem to.

Pak by ale mělo podle mého větší logiku, abys kandidoval za LKNK, který je do značné míry kandidátkou TJ Tatran.
Na začátku jsem to také tak vnímal, ale za posledních dvanáct let si myslím, že spojitost s Tatranem už není u LKNK tak velká. Navíc bych se vrátil ke svému pohledu na politiku a věci veřejné, kde pro sebe nechci hledat lepší řešení jen proto, že by byla větší šance být zvolen.

Můžeš stručně popsat TJ Tatran?
Máme celkem asi 240 členů. Největším oddílem je oddíl kopané, pak máme oddíly kulturistiky, kuželek a sportu pro volný čas. V oddílu kopané jsou družstva od přípravky až po dospělé. Nejvíce práce tělovýchovné jednoty je pak kolem zajištění účasti na jednotlivých soutěžích a turnajích. Dál to znamená najít vhodné trenéry a organizační pracovníky. Kuželkáři mají družstvo dospělých a dětí. Problémem je technický stav kuželny. Kulturistický oddíl nemá v současné době žádnou soutěž. Výhodou je vybudování posilovny v bývalých školních dílnách. Posledním oddílem je sport pro všechny nebo jak říkáme někdy oddíl žen. Ty chodí pravidelně cvičit do tělocvičny, kalenetiku, aerobik a další. Funguje i oddíl dětí, který vede Petra Špalová, patří sem i družstvo Fresh Gold Jumpers.

Kdo jsou dnes klíčové osobnosti Tatranu?
Určitě to jsou Karel Zvánovec, Petr Krejník a Ladislav Mašek. Teď jsme měli valnou hromadu a ukázalo se, jak těžko se hledají lidé do klíčových postů, protože to je pochopitelně jenom o práci. K dalším klíčovým lidem patří trenéři a vedoucí všech družstev. Těch je dohromady 16. Všichni trenéři musí mít patřičnou odbornost. Musí se tedy vzdělávat, což zase znamená část volného času. Stojí určitě za zmínku, že jsme ve všech družstvech kopané mládeže získali v okrese a v kraji první místa. To myslím vypovídá nejvíc o kvalitě naší práce s mládeží.

Co bys namítl na názor, že sport není jenom fotbal?
Myslím si, že každá obec by se měla věnovat tradici, která už v ní je. Z historického i současného pohledu je v Lomnici hlavním sportem fotbal. Tolik lidí a akcí, kolik se fotbalu věnuje, z něj dělá fenomén. Až se najde jiný podobný sport, můžeme se o něm bavit. Tatran je v tomhle dostatečně otevřený. Před časem vzniklo nohejbalové družstvo a teď už třetím rokem hraje okresní soutěž. Pokud tu vznikne třeba volejbalové družstvo, nemáme problém s tím ho podpořit.

Je to tedy výzva pro případné zájemce, kteří se nebojí práce, aby do TJ Tatran přišli?
Ano. Třeba atletický oddíl by měl u nás dobré podmínky.

Poslední otázka: jak strávíš toto léto?
Tohle léto strávím jako vždy. Mívám čtrnáct dní dovolené v srpnu, kdy jeden týden vyjíždím se svými kamarády z vysoké školy na Blatnici. Druhý týden budu doma.

Mockrát děkuji za rozhovor.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Proti své vlastní straně!

(Pobříslo, 28. 10. 2014 21:40)

„Když už člověk něco řekne, měl by za tím stát“
pane Šafář